Rodina

Kdo je neopomenutelný dědic

“Vydědím tě.” Věta jako z románu předminulého století. V posledních letech už zase získala na aktuálnosti, když mnozí lidé nabyli značného majetku. Tak jak je to s tím vyděděním podle současné právní normy? Je to možné, a nebo není? Co o neopominutelných dědicích říká tak zvaný Nový občanský zákoník? A kdo je neopominutelný dědic?  Kdo je…