Každý člověk má své potřeby, ať chce nebo nechce. I člověk, který o sobě tvrdí, že nepotřebuje vůbec nic, má určité potřeby, bez jejichž naplnění by jeho život – ve formě samostatnosti – nebyl možný. Americký psycholog  Abraham Harold Maslow uspořádal potřeby člověka do grafu ve formě pyramidy. Maslowova pyramida potřeb je základní definicí lidských potřeb od nejzákladnějších po vrcholové.

Abraham Harold Maslow rozlišil lidské potřeby do pěti skupin. Ty, kterých je nejvíc a bez nichž je nemožný fyzický život, postavil jako základnu pyramidy. Protože v dalších skupinách nutnosti naplnění potřeb ubývá, zmenšuje se pomyslné „patro“ pyramidy. Samotný vrchlek tvoří potřeby „zbytné“, takové, na nichž lidský život není zcela závislý. Podmínkou vytvoření vyššího patra potřeb je uspokojení potřeb patra vyššího, pyramidu nelze vystavět, kdyby některá skupina potřeb nebyla naplněna.

Konkrétní rozdělení lidských potřeb

  1. První a nejmocnější vrstvu tvoří fyziologické potřeby člověka: potřeba dýchaní, potřeba jídla a tekutin, potřeba regulace tělesné teploty, potřeba spánku, tělesného pohybu, potřeba vyměšování, sexuální potřeby.
  2. Po jejich naplnění stoupají lidské potřeby do „patra“ potřeb jistot a bezpečí. Mezi ně patří potřeba fyzického bezpečí před agresí a násilím, jistota zaměstnání a tím i stálého zdroje příjmů, jistota nějakého zázemí, kam se může vracet a vždy je přijímán, jistota dobrého zdravotního stavu.
  3. Další, vyšší potřeby člověka podle Maslowovy pyramidy je potřeba lásky, sounáležitosti, přijetí. Do tohoto třetího patra pyramidy patří kamarádství, přátelství, partnerská vzájemná láska, potřeba založit vlastní rodinu, pocit sounáležitosti do pracovního (zájmového) kolektivu.
  4. Ještě výš stojí čtvrtá skupina lidských potřeb: potřeby úcty a uznání okolím.
  5. Nejvyšší patro – vrchol Maslowovy pyramidy – tvoří duchovní potřeby člověka.

Uspokojené potřeby znamenají dobré výkony

Americký psycholog  Abraham Harold Maslow definoval hierarchii lidských potřev začátkem 40. let 20. století. Od té doby patří Maslowova pyramida potřeb mezi základní principy moderní psychologie, a to zejména v aplikované podobě: například ve vedení firem,  v silových složkách a podobně.

Maslowovy definice lidských potřeb využívají mimo jiné manažeři „lidských zdrojů“ při motivaci pracovníků k vyšším výkonům při dosažení jejich plného uspokojení všech potřeb.

Předpokladem je, že samotný člověk chce dosáhnout i horních dvou pater a nespokojí se s pohodlím prvních tří.