Na tvorbě konečného lidského zvuku se sice podílí více faktorů, za hlavní hlasový orgán však lze považovat hlasivky. Ztráta hlasu, afonie, občas krátkodobě provází záněty hrtanu, ale může jít i o jiná, například neurologická onemocnění (nitrolební nádory, obrna bloudivého nebo vratného nervu). Zvláštním případem je hysterická reakce, kdy nemocný nemůže mluvit, ale jeho kašel zůstává…