Domů Ostatní Alzheimerova choroba má výrazný dopad i na rodinu pacienta

Alzheimerova choroba má výrazný dopad i na rodinu pacienta

od admin

Alzheimerova choroba jakožto neurodegenerativní onemocnění mozku způsobuje ztrátu nervových buněk, a tím pádem i kognitivních funkcí. Prvotními příznaky onemocnění jsou porucha paměti a poškození kognitivních či intelektuálních schopností, později se ztrácí i schopnosti fyzické. Duševní onemocnění však nemá dopad jen na pacienta jako takového, ale i na jeho okolí, především blízkou rodinu.

Alzheimerova choroba a její příznaky

Alzheimerovu chorobu doprovází celá řada typických příznaků v oblasti paměti (zapomínání a opakování jedněch a těch samých otázek) a jazykových schopností (špatné mluvení, nesprávné používání slov, menší slovní zásoba a obtížné vyjadřování). Pacient se v neposlední řadě špatně orientuje v prostoru, a tak se může stát, že zapomene cestu domů. Stejně tak se výrazně změní jeho chování a objevit se mohou deprese, úzkost, apatie, mnohdy i bludy.

Zpočátku jsou klinické příznaky přisuzovány stáří, pro laika je totiž náročné rozpoznat, že se jedná o začínající Alzheimerovu chorobu. Postupem času však začne duševní onemocnění negativně zasahovat i do běžného denního života blízké rodiny. Existují ale domovy se zvláštním režimem, kde se pacientům s demencí věnují tak, jak potřebují.

Starší žena

Alzheimerova choroba mění fungování celé rodiny

Protože se jedná o nevyléčitelné onemocnění, které se časem spíše naopak zhoršuje, je potřeba tomu přizpůsobit i fungování celé rodiny, což může trvat klidně deset, patnáct i dvacet let. V případě, že zavčasu vyhledáte odbornou pomoc, je možné zhoršování onemocnění takzvaně pozastavit, a to na šest až deset let. Záleží samozřejmě také na tom, v jaké fázi je Alzheimerova choroba diagnostikována. Pokud se už jedná o pozdní stádium, mnohdy je pro rodinu přijatelnější umístit svého blízkého do domova se zvláštním režimem, kde je mu dopřána potřebná péče a pozornost.

Jedním z těchto domovů je třeba SeneCura s rakouským modelem péče. Vedle zdravotní a ošetřovatelské péče centrum poskytuje pestrou škálu různých služeb. Váš blízký či vaše blízká nebude strádat, ani co se volnočasových aktivit týče.

0 komentář

Související

Váš názor