Domů Společnost Asketismus

Asketismus

od jezzina

Asketismus je vědomé odříkání vlastního potěšení. Asketismus je přijetí askeze jako životního stylu. Kdo uplatňuje askezi a asketismus, je nazýván asketou.  Asketický život nemusí být spojený s náboženskou praxí, ačkoliv původně to tak bylo. Asketa může být motivován filozofickým směrem či životním stylem. Askeze, asketismus může být uplatňován v různých oblastech lidského života

Askeze: Cvičení v upevnění disciplíny

Askeze byla původně disciplína, duchovní i tělesné cvičení, jeho cílem bylo upevnění disciplíny. Jedinec se zříká světských radostí, aby mohl dosáhnout pokroku v duchovním životě. Dělo se tak záměrným umrtvováním potřeb těla ve prospěch ducha.

Asketický život býval spojený s náboženskou praxí. Proto v historii známe mnoho asketů (napříč světovými náboženstvími), kteří se zřekli tělesných rozkoší a požitků, aby se mohli cele věnovat jen duchovní činnosti.

V křesťanství jmenujme například svatého Antonína nebo svatého Františka z Asissi, ale též čínského filozofa Lao-c‘ či zakladatele budhismu Gautama Buddhau. Ti pomocí askeze pokračovali v nastoupené cestě pokání či ctnosti dle určitého morálního kodexu nebo z přesvědčení.

Asketismus v toku dějin

  • Nejznámějším biblickým asketou je Jan Křtitel. Žil v poušti, odíval se do velbloudích kůži, jedl jen kobylky a med divokých včel. (To jen co se jeho fyzického životního odříkání týká.)
  • Křesťanský život se v Bibli chápe jako život pod vládou Kristovou, a tedy rovněž  jako život podrobený určité disciplině.
  • Evangelní rady obsahují také výzvu k chudobě, sexuální zdrženlivosti a odmítnutí vlastní vůle (podobně jako řeholní sliby křesťanských mnichů: chudoba, čistota a poslušnost).
  • V křesťanství je askeze chápána jako metoda, kterou věřící přijímá, aby mohl konat pokání a dosáhnout spásy.
  • Askeze v křesťanském chápání obsahuje také modlitbu, účast v kostele na liturgii, půst, almužnu a sebeovládání.
  • Antickým představitelem asketismu byl Diogenés ze Sinopé, starořecký filosof, radikální zastánce kynismu. O něm se traduje, že se zřekl všech lidských zbytečností a na důkaz sebeodříkání žil v prázdném sudu.

Současní asketové

V současné době se asketismem neřídí jenom příslušníci přísných náboženských řádů. Na cestu askeze se někteří lidé vydávají v úplně jiných odvětvích lidského života.

Všichni se setkáváme s asketismem i v tak „neduchovní“ sféře, jako je stravování. Kolik jen je lidí, kteří se zřekli potěšení z obecně dobrého jídla, jen aby dostáli pravidlům nějakého směru, který jim imponuje: vegetariáni, vegani, vitariáni

Ale asketický život vedou také modelky, baletky, anebo i vrcholoví sportovci, aby dosáhli svého cíle, anebo se „udrželi“ na špičcč v oboru.

Nejznámější současný asketa zemřel

Deník Mladá fronta Dnes přinesl v roce 2020 informaci o smrti devadesátiletého indického askety Prahlad Džaniho. Ten údajně zhruba od roku 1940 nejedl, nepil a nevyměšoval. „Posledních pár desetiletí zaměstnával lékaře, protože chtěli zjistit, zda opravdu žije z ničeho. Psaly o něm vědecké časopisy, rozebíraly ho knihy o náboženství, nutričních zvycích, biochemii i šarlatánství. Západní televize o něm točily dokumenty,“ psala ve zprávě MF DNES. Jak to bylo doopravdy s jeho asketismem, nebylo prý nikdy seriózně vysvětleno.

0 komentář

Související

Váš názor