Domů Osobní rozvoj Cynik, cynismus

Cynik, cynismus

od jezzina

Člověk, který zraňuje city druhých, zpochybňuje hodnoty jiných lidí tím, že se jim vysmívá, zesměšňuje ideály jednotlivců i společenských celků, takový člověk je nazýván cynikem. Cynismus, filozofie cyniků,  se projevuje pošlapáváním hodnot, žitím bez ideálů, mravního vnitřního řádu. Cynismus se promítá v osobním životě, v politice, v mezinárodních vztazích. Nejvíc odsuzované jsou projevy cynismu v souvislosti s válečnými konflikty.

Cynik je „kousavý“ jako pes

Cynismus, kdysi filozofický postoj antických řeckých kyniků, původně znamenal “kousavost” v hodnocení událostí a jevů. Slova cynismus, cynik mají původ v řeckém kyón, pes.

Výraz cynik a cynismus dostal nový význam až mnohem později, až v době osvícenské, kdy docházelo k rozpadu do té doby závazného náboženského řádu, sekularizaci a úpadek do té doby platných mravních hodnot.  

  • Cynismus může být charakteristickou vlastností osoby. Není to sice vlastnost nijak obdivuhodná, ale když si jeho okolí zvykne, není na cynického člověka pohlíženo negativně.
  • Co naopak vadí, je cynismus ve veřejném politickém  životě nebo v mezinárodních vztazích.
  • Jako cynismus bývají hodnoceny postoje některých zúčastněných stran válečných konfliktů.

Když je pomoc chápána jako cynismus

Na konci válek v Jugoslávii, po ukončení spojenecké operace Spojenecká síla (Operation Allied Force) docházelo k hodnocení  – a to na mnoha úrovních.

  • Operace měla za cíl zastavení násilí a represí proti kosovským Albáncům, umožnění dodávek humanitární pomoci a vyřešení statutu Kosova na základě dohod z Rambouillet a zastavit opakované porušování příměří ze strany Srbska a napadání mezinárodních mírových sil NATO IFORa SFOR. Operace trvala od 24. března do 10. června 1999 a byla součástí Kosovské války.

Krátce před koncem, 29. května 1999,  vyšla v bělehradské Politice filozoficky pojatá hodnotící stať nazvaná Třicet variací cynismus. Do češtiny ji přeložili Branka Kubešová a Karel Sýs.

Třicet variací na cynismus

Motto: “Cynický je člověk, který zná cenu všeho a hodnotu ničeho” La Rochefoucauld

Úvod: “Každý člověk, který procitl, se v naší zemi mohl od 24. března dodneška přesvědčit, co je cynismus a jak vypadá.”

1. Cynismus je když vás zabíjejí a přitom tvrdí, že kvůli vašemu dobru.

2. Cynismus je když prezident jediné velmoci, po celém světě známý jako prohnaný lhář, přesvědčuje svět, že mluví pravdu, čistou pravdu a nic než pravdu.

3. Cynismus je když devatenáct lidí bez duše činí všechno, aby jeden člověk zůstal bez hlavy a přitom vykřikuje, že světu plně postačí těch devatenáct.

4. Cynismus je když se řekne „válka je pokračování politiky jinými prostředky“ a vede se proti státu, který ony prostředky nemá.

5. Cynismus je když prostředky světí prostředky – tedy lartpourlartismus síly.

6. Cynismus je když bořitelé mostů hovoří o rodině národů.

7. Cynismus je když Organizaci spojených národů velí Spojené státy americké.

8. Cynismus je když s tím Rusko souhlasí.

9. Cynismus je když v Holandsku kvetou tulipány, zatímco v naší vlasti Holanďané bombardují pivoňky.

10. Cynismus je když NATO přesvědčuje raketami naše novináře, jak mají psát.

11. Cynismus je pragmatismus obohacený o ochuzený uran a lidská práva.

12. Cynismus je když kvete tisíc květů a Madeleine Albrightová zahradničí.

13. Cynismus je láska Ameriky k Srbsku vyjádřená plamenným slovníkem těchto dnů.

14. Cynismus je když je oslavován Čingischán jakožto vzor pro druhé tisíciletí.

15. Cynismus je když vrah drží projev o spravedlnosti, když darebák slušně mele o slušnosti, když vydestilovaní idioti rozhodují o cílech raket, když se naivita představuje jako zločin a víra v dobrotu lidí jako relikt minulosti. Cynismus je když se vás zeptají: Cožpak vy neumíte být pokorní jako Bulhaři, což jste se nepoučili, že skloněnou hlavu meč nesetne a že vítězové píší dějiny? Cynismus je když vás omezenci, neomezeně věřící ve svůj rozum, přesvědčují, že bláto jejich životů je významnější než světlo pravdy živého Boha. Cynismus je množství moci bez míry – umocněná lež.

16. Cynismus je když jsou zbraně inteligentní a jejich majitelé nikoli.

17. Cynismus je když Rada bezpečnosti OSN chrání útočníka a odsuzuje jeho oběť.

18. Cynismus je když na návštěvu k příbuzným zavražděných přijde vrah a vlídně se culí.

19. Cynismus je když se média největší velmoci světa snaží ze všech sil dokázat, že Srbové jsou potomci Hitlera.

20. Cynismus je když se škipetárští teroristé přes noc promění v „bojovníky za svobodu“.

21. Cynismus je když se zabíjení dětí nazve chybičkou jež se vloudila.

22. Cynismus je když se na písně reaguje bombami.

23. Cynismus je když blb v uniformě dělá vtipy na účet raketami rozbořené nemocnice.

24. Cynismus je když rakety NATO vítězí nad Surdulicí a Malým Mokrým Luhem.

25. Cynismus je nemít hudební sluch a říkat Já nic, já muzikant.

26. Cynismus je zvát se dědicem de Gaullea a být členem dnešního NATO.

27. Cynismus je porážet sedláky na polích, profesory za katedrami, učitele před žáky, včely v úlech, beránky na planinách, potoky tekoucí mezi švestkami, akáty v květu, děti v povijanech. Cynismus je rozsévat strach mezi lidmi, kteří nečiní nic zlého.

28. Cynismus je shledávat za to všechno výmluvy. Lhát, že pravda je lež a lež je pravda a vyhlásit to za příčinu bombardování. Lhát, že Srbové vyhánějí ty, co sto let vyháněli Srby. Nařizovat dětem škipetárů, aby plakaly do kamer CCN, lhát bezohledně, vytrvale, s vědomím, že v patách lži kráčí síla bomb a raket – to je supercynismus, výplod jediné světové velmoci. Zda má smysl žít v takovém světě? Ano – abychom vzdorovali zabijákům, odporovali lhářům a cynikům! Vzdor svatosti a světla je skutečnou negací cynismu a zla!

29. Cynismus je když nás bratři Rusové slovně a diplomaticky brilantně neúspěšně hájí, běhajíce od Ázerbajdžánu až po Poslední soud. Tam, kde se musí, kde se musí kvůli životu, kde je třeba jít ocelí proti oceli, vyslovují skvělé sylogismy o křivdách. Děkujeme jim za to!

30. Cynismus je stále slabý, slabounký hlas intelektuální a morální Evropy, která dobře zná důsledky jednoho takového mlčení a váhání před vzestupem Hitlera.

Všechno ostatní je jen dobromyslná ironie a laskavý humor.

Toto je věk cynismu a je dobře, že se už chýlí ke konci

 

Zdroj: S využitím archivu aut.

0 komentář

Související

Váš názor