Domů Společnost Epiktétos

Epiktétos

od jezzina

Epiktétos byl řecko / římský filozof, který vyznával myšlenky antických stoiků. Byl zakladatelem úspěšné filozofické školy. Současnost zná Epiktéta především z jeho často citovaných výroků, jejichž hlavně etická hodnota má stálou platnost. Epiktétovy citáty jsou často využívány k hodnocené současných situací.

Epiktétos: Jak žil,  co o něm víme?

Epiktétos nepatří do garnitury starých antických filosofů, protože se narodil už v tak zvaném „našem letopočtu“. Zřejmě to bylo v roce 55Hierapoli ve Frýgii (dnešní Pamukkale v jihozápadním Turecku).

O životě Epiktéta se nezachovalo příliš údajů. Proto není jisté ani jeho rodné jméno. Mládí strávil jako otrok v Římě u bohatého propuštěnce Epafrodita, bývalého tajemníka císaře Nerona. Jeho učitelem byl Gaius Musonius Rufus , u něhož studoval stoickou filosofii.

Z osobního života Epiktéta

 • Z privátních záležitosti se o Epiktétovi dochovalo, že trpěl nějakým neduhem a kulhal – snad, že mu jeho pán zlomil nohu (když byl otrokem), nebo to byl následek nemoci v dětství.
 • Z otrockého stavu byl propuštěn na svobodu.
 • Koncem deváté dekády byl vyhoštěn z Říma. Usadil se v Níkopoli v Epiru v severozápadním Řecku, kde založil velmi úspěšnou filozofickou školu. Epiktétos si získal velkou pověst.
 • Ví se oněm, že se nikdy oženil a že se dožil podle tehdejších poměrů vysokého věku. Zemřel v roce 135, tedy v osmdesáti letech.

Z Epiktétova díla se zachovaly hlavně diskuse po přednáškách, zaměřené téměř zcela na etiku, na vedení dobrého života podle stoických představ.

Epiktétos. Připisované výroky, citáty

 • Ačkoli si nemůžeme vybrat, co se nám stane, můžeme si vybrat, jak na to zareagujeme.
 • Den co den na mysli smrt, vyhnanství a vůbec všechno, co se zdá hrozné, ale nejvíce ze všeho smrt! A nikdy nebudeš ani na nic nízkého pomýšlet, ani po ničem příliš toužit.
 • Jaké tedy místo budu v obci zaujímat? Takové, na jaké stačíš, zachováš-li přitom svou věrnost a čest.
 • Kdo chce dosáhnout šťastného života, musí se cvičit ve třech oblastech. První se týká toho, po čem toužíme a co se nám protiví. Druhá impulsů jednat a nejednat a vůbec správného chování. Ve třetí jde o to, osvobodit se od klamu a unáhlených soudů. Všechny tři máme ve svých rukou.
 • Konáš-li něco, o čem jsi přesvědčen, že to máš konat, nikdy se neboj být viděn při tom, že to děláš, i kdyby to mnoho lidí nepříznivě posuzovalo. Neboť je-li nesprávné, co činíš, pak se vystříhej činu samého; pakli to je správné, proč by ses bál těch, kteří tě budou kárat neprávem?
 • Nechtěj, co není, a chtěj, co je, a budeš spokojen.
 • Někdo hodně pije. Neříkej, že špatně činí, nýbrž jen, že hodně pije. Někdo se časně koupá. Neříkej, že špatně činí, nýbrž jen, že se časně koupá.
 • Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději.
 • Nepřemožitelný můžeš být, nepustíš-li se do žádného zápasu, v němž zvítězit není ve tvé moci.
 • Nežádej, aby to co se stane, se stalo tak, jak chceš. Ale dbej, aby se věci stávaly tak, jak se stávají, a budeš šťastný.[1] (varianta jiného překladu: „Nežádej, aby se věci děly jak chceš, ale chtěj, aby se věci děly tak, jak se dějí, a bude ti v životě dobře“)
 • Nikdy o ničem neříkej: ztratil jsem, nýbrž vrátil jsem.
 • Řeknou-li ti, že o tobě někdo špatně mluví, nehaj se, nýbrž odpověz: Takže nevěděl o ostatních mých chybách, jinak by nebyl mluvil jen o těchto.
 • Sešli mi teď, Die, kteroukoli tíseň chceš; neboť mám výzbroj od tebe mi danou a prostředky k tomu, aby mně všechny příhody byly ozdobou.

Ilustrační obrázek: pixabay.cz

Zdroj: S využitím wikiquote.org

0 komentář

Související

Váš názor