Domů Osobní rozvoj Modlitba Zdrávas, Maria

Modlitba Zdrávas, Maria

od jezzina

Modlitba, která je mezi lidmi lidmi známa jako “Zdrávas” se oficiálně nazývá Andělské pozdravení. Traduje se, že její první strofou oslovil archanděl Gabriel židovskou dívku Mariam, Marii. Pozdravil jí a zvěstoval, že se stane matkou Ježíše.

Stalo se tak 25. března a za devět měsíců se zvěst naplnila. Gabrieolovo zvěstování bylo později později ještě doplněno prosbou k Marii o přímluvu současnou a v hodině smrti.

Po Otčenáši je Zdrávas druhou nejužívanější modlitbou.

„Zdrávas,“ čili „Buď pozdravena“

O archandělu Gabrielovi nevíme nic víc, než jeho pár vět, které zapsal evangelista Lukáš. Ty řekl v Nazaretě prosté židovské dívce Mariam. Právě pro tyto věty – jejich „poslání“ a „dobrou zprávu“ (eu angelion) – se však stal postavou, bez níž jsou dějiny křesťanství i dějiny evropské kultury nemyslitelné.

Gabrielovo oslovení „Zdrávas Maria, milosti plná“, je základem druhé nejznámější křesťanské modlitby (po Otčenáši). 

Den Zvěstování Páně

Každoročně 25. března si podle církevního kalendáře připomínáme památku Zvěstování Páně. Je to vzpomínka na poselství anděla Gabriela Panně Marii, který ji oznámil, že bude matkou Ježíše.

Jeho andělské pozdravení se stalo základem modlitby Zdrávas, čili Andělského pozdravení:

„Buď zdráva, milostí plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš“ (původní text).

Tento okamžik byl nesčíslněkrát ztvárněn ve výtvarném a hudebním umění. Postaru se tento svátek označuje Zvěstování Panny Marie.

Pranostiky spojené s dnem Zvěstování

  • Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.
  • Na den Zvěstování Panny Marie déšť – urodí se rež (žito).
  • Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
  • Východ slunce na Zvěstování Panny Marie ráno před slunce východem a přede dnem světlí oblakové jsou, takže hvězdy spatřiti se mohou, bude rok příjemný a úrodný.
  • Jaké Zvěstování Boží Matky – takové budou velikonoční svátky.

Andělské pozravení – jazykové mutace

Pozdravení andělské a neb „Zdrávas“

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s tebou;

požehnaná ty mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné

nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.

 

Ave, Maria – latinsky

Ave, Maria, gratia plena,

Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae.

Amen.

Hail Mary – anglicky

Hail Mary, Full of Grace,

The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and at the hour of death.

Amen.

Gegrüßet seist du, Maria – německy

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,

der Herr ist mit dir.

Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria,

Mutter Gottes,

bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde

unseres Todes.

Amen.

Ave Maria – italsky

Ave Maria, piena di grazia,

il Signore e con te.

Tu sei benedetta fra le donne

e benedetto e il frutto del tuo seno, Gesú.

Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,

adesso e nell’ora della nostra morte.

Amen.

Ave María –  španělsky

Dios te salve María, llena eres de gracia,

el Señor está contigo.

Bendita tú eres entre todas las mujeres,

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios,

ruega por nosotros pecadores,

ahora y en la hora de nuestra muerte.

Amén.

 

Ilustrační foto: Pixabay.com

0 komentář

Související

Váš názor