Domů Osobní rozvoj Příplatek za odpolední směnu

Příplatek za odpolední směnu

od jezzina

Příplatky za práci v mimořádném čase upravuje zákoník práce. Příplatek za odpolední směnu však v zákoníku není zakotven. Příplatek za mimořádnou odpolední směnu může být na některých pracovištích zanesen v kolektivní smlouvě, anebo v pracovní smlouvě zaměstnance se zaměstnavatelem. Výše příplatku v takovém případě bude u každé společnosti jiná. Ze zákona na ni zaměstnanec nárok nemá.

Pracovní doba se sjednává předem

O tom, že bude pracovat  i (nebo pouze) v odpoledních hodinách, si je adept zaměstnaneckého postu vědom ještě před podpisem pracovní smlouvy. Otázka pracovní doby bývá řešena už při ústním projednávání žádosti o přijetí do zaměstnání.

Případná práce v odpoledních hodinách vyplývá z charakteru provozu a vykonávané práce. Jedná se například:

 • o práci prodavačů v obchodě, který má otevírací dobu delší než od rána do odpoledne,
 • práce ve výchovných zařízeních s odpoledním provozem,
 • práce v lůžkových odděleních zdravotnictví a sociálních služeb,
 • v továrnách s vícesměnným nebo nepřetržitým provozem,
 • práce v dopravě (vlaky, letectví, autobusy, metro),
 • zaměstnanci restaurací a barů,
 • některé funkce v energetice
 • a mnoho dalších profesí.

Práce v odpolední směně je v nich samozřejmostí a není proto hodnocena nějakým příplatkem.

Příplatek za odpolední směnu

Ve směnné provozu příplatek za odpolední směnu zaměstnanci ze zákona nenáleží.

Příplatek smluvně sjednaný

Na některých pracovištích se může stát, že je zaměstnanci nařízena mimořádná práce v odpoledních hodinách. Ta může být ohodnocena nějakým mimořádným benefitem, který vychází například u kolektivní smlouvy nebo z nějakého bodu pracovní smlouvy zaměstnance.

Není-li odměna za tuto mimořádnou práci vyplacena – ačkoliv byla smluvně sjednána – může pracovník požadovat plnění smluvních závazků.

Protože se však nejedná o příplatek zakotvený v zákoníku práci, měl by zaměstnanec probrat tuto záležitost na personálním oddělení nebo s firemním právníkem, který bude nejlépe znát konkrétní podmínky.

Druhy příplatků zakotvené v zákoníku práce

Obecný příplatek za práci přesčas (§ 114)

 • Přísluší ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna. Příplatek ani náhradní volno nepřísluší, je-li mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas.
 • Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu (40 hodin).
 • Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v předchozí větě pouze na základě dohody se zaměstnancem.

Příplatek za práci ve svátek (§ 115)

 • Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.
 • Svátky jsou vyjmenovány v zákoně o svátcích a jsou to: 1.1. Nový rok, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1.5. Svátek práce, 8.5. Den vítězství, 5.7. Cyril a Metoděj, 6,7. Jan Hus, 28.9. Den státnosti, 28.10. Den vzniku Československa, 17.11. Den boje za demokracii, 24.12. Štědrý den, 25.12. 1. svátek vánoční, 26.12. 2. svátek vánoční.

Příplatek za noční práci (§ 116)

 • Přísluší zaměstnanci ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.
 • Noční prací je práce v noční době, tj. mezi 22. a 6. hodinou.

Příplatek za práci ve ztíženém prostředí (§ 117)

 • Činí nejméně 10 % z částky minimální hodinové mzdy, tj. 6.60 Kč/hod. (v roce 2016 5.87 Kč/hod.).
 • Ztížené pracovní prostředí je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu (prach, chemické látky, hluk, vibrace, zvýšený tlak, radiace – podrobně v nařízení vlády 567/2006 Sb.). Pokud by zatěžujících vlivů bylo několik, příplatek se násobí.

Příplatek za práci v sobotu a v neděli (§ 118)

 • Přísluší zaměstnanci ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

Zdroj: Zákoník práce 262/2006 Sb.

Ilustrační grafika: pixabay.com

0 komentář

Související

Váš názor