Puritán

od jezzina

Puritánem označíme člověka tak mravně čistého, že je to až přehnané. Puritán je člověk tak přísných mravů, že je mravnější než společenský kodex. Puritánem také nazýváme osobu přehnaně stydlivou v některých oblastech. Puritán je morálně čistý, a latinské slovo puritas také čistotu nebo ryzost znamená. Výraz puritán by se asi nepoužívalo, kdyby nebylo anglického reformního náboženského puritánského hnutí.

„Je to takový puritán“

Výraz puritán pochází z latinského výrazu „purus“, což znamená čistý, ryzí. Tou čistotou je myšlena čistota:

  1. těla,
  2. duše
  3. a víry.

Puritán v původním slova smyslu je příslušník reformované církve, která vznikla 16. století v Anglii. Hlavní zásada puritánů byla velká, bigotní až fanatická zbožnost a snaha očisty bohoslužeb a víry. Puritáni měli velmi ortodoxní /pravověrné názory, z nichž neustupovali. Právě po nich se označení puritán přeneslo i na typy lidé, kteří mají konzervativní názory na morálku a neustupují od nich.

Na počátku byla nespokojenost

Puritánské náboženské očistné hnutí vzniklo v Anglii v sedmdesátých letech sedmnáctého století. Byla to reakce na postoje nově vzniklé anglikánské církve, které se určitým skupinám jevily jako laxní a spoutané v kultu. Puritáni vycházeli z učení Jana Kalvína (kalvinismus), proto projevovali odpor ke katolické ikonografii a za základ víry považovali dokonalou znalost bible a rovněž obsah kázání kazatelů. To pro ně bylo důležitější než dosud preferovaná autorita kněze.

Myšlenky puritánů našly „úrodnou půdu“ v presbyteriánských kruzích, které praktikovaly vedení církve „staršími“, kteří byli voleni, namísto biskupů. Zásadou puritánů byl asketismus. Zavrhovali lidské radosti, ale horlili za náboženskou svobodou, s níž jdou bok po boku také lidská práva.

Puritánští Otcové poutníci (Pilgrim Fathers)

Jako v každém hnutí, i puritánství mělo své separatisty. Počátkem sedmnáctého století se skupina puritánů odštěpila od hlavní linie. Separatisté odešli nejdřív do Holandska a roku 1620 do Nového světa, severní Ameriky.

Plavili se na lodi Mayflower a založili osadu Plymouth (dnes stát Massachusetts). Jednalo se o první trvalé evropské osídlení v USA. Těmto prvním puritánům se říká Otcové poutníci (Pilgrim Fathers).

Domorodci pomohli osadníkům při obstarávání potravin – kukuřici a v té době divoce žijící krocany. Slavnost úrody na podzim roku 1621 se tradičně považuje za historicky první Den díkuvzdání, který je dnes největším svátkem v USA.

V Americe se puritáni usadili na mnohých místech pobřeží Nové Anglie: ve Virginii, v Massachusetts v Bay Colony, v Connecticutu. Podle svého pojetí víry budovali první právní společenství. Harvardova (1636) a Yaleova (1701) univerzita nevznikly bez silné víry puritánů ve vzdělání. Puritánská víra v sílu společenské smlouvy se je v současnosti pokládána za jeden z tradičních principů americké demokracie.

Ilustrační obrázek puritánů: pixabay.com

0 komentář

Související

Váš názor