Domů Bydlení Rejsek v domě

Rejsek v domě

od jezzina

Rejsek je nenápadné drobné zvířátko. Když se k nám nastěhuje na zimu do domu, hledá jen úkryt. Za zimní azyl se odvděčí – vychytá mnoho škodlivého hmyzu i plžů. Rejsci patří mezi nejmenší savce na planetě Zemi. Nepleťme si rejska s myší – poznáme ho od ní podle protáhlé špičaté tlamičky. Podobají se myším, ale patří do stejného druhu jako ježek či netopýr. Z našeho území jsou známé tři druhy rejsků a dva rejsců.

Rejsek, neúnavný ve svém hledání larev, brouků a slimáků, má na úkryt pro sebe stejné požadavky jako ježek. Sliny rejsků obsahují slabý jed.

Rejsek není myš

Většina lidí považuje rejsky za „malé myšky s dlouhým rypáčkem“. S tímto druhem hlodavců přitom rejsci nemají nic společného, protože se jedná o příbuzné ježků a netopýrů. Někteří odborníci se domnívají, že rejsci používají i podobný echolokační systém jako netopýři. Rejsci patří mezi naše nejmenší savce vůbec a například rejsek malý je považován spolu s netopýrem z Thajska za vůbec nejmenší savce na světě.

Rejsek v domě

Protože rejsci nemohou delší dobu hladovět, můžeme se s nimi setkat prakticky po celý rok. Některá z těchto setkání však příliš nevítáme, protože stejně jako myši si za svoje působiště vybírají sklepy a často i ostatní prostory chat a chalup. Boj s těmito návštěvníky bývá zdlouhavý a málokdy úspěšný.

 • Docela jinak pohlíželi na rejska staří Egypťané, kteří ho považovali za bezvýhradně užitečné zvíře a některé druhy dokonce balzamovali a pohřbívali se svými mrtvými.

Rejsci mají značnou chuť k jídlu

Z našeho území jsou známé tři druhy rejsků a dva rejsců.

 • Nejznámější a nejhojnější je rejsek obecný, kterého přesto lze spatřit jen výjimečně. Většinu dne se zdržuje v zemních norách, v lesní hrabance nebo pod listím. Přesto, že se jedná o lesní druh, dokáže se přizpůsobit i jinému prostředí.
  Je tmavohnědý se světlejším odstínem na břiše. Dosahuje délky šest až osm centimetrů a váží pouhých pět až 13 gramů.
  V jednom vrhu má až devět mláďat, která po narození váží jen 0,4 gramu. Jde o velmi čilé zvířátko, které většinu dne tráví sháněním potravy – tvoří ji hmyz, plži žížaly a podobně. Dokáže jich spořádat téměř tolik, kolik sám váží.
 • Rejsku obecnému se ve všem podobá rejsek malý, který s oblibou vyhledává břehy potoků, okraje rybníků, zamokřené louky a podobná místa. Od rejska obecného jej však bezpečně odlišíme podle velikosti. Měří jen 40 – 63 milimetrů a váží 2,5 – 5 gramů.
  Ve vrhu bývá až osm mladých o hmotnosti 0,2 – 0,3 gramu.
  V porovnání s rejskem obecným je úplný žrout, protože spotřebuje dvojnásobek své váhy.
  Jako jediný z rejsků dokáže šplhat na křoviny a stromy a to až do výše tří metrů.
 • Rejsec vodní je rovněž rozšířen skoro po celém státě. Obývá hlavně břehy potoků, říček a dalších vodních ploch. Jeho zemní nory mají dva otvory, z nichž jeden směřuje přímo k vodě.
  Z rejsců je největší a měří až 96 milimetrů.
  Je takřka celý černý se světlou spodinou těla. Je dokonale přizpůsoben životu ve vodě, hustou srst (až 20 tisíc chloupků na 1 cm čtverečný), neustále promašťují tukové žláz. Plavání mu umožňují nejen tuhými chloupky porostlá chodidla, ale i brvitý kýl na ocase. Rejsec vodní je náramný lovec, který se živí nejen vodním a zemním hmyzem; loví i malé rybky, žabky či mláďata dalších drobných obratlovců. Umožňují mu to jedové žlázy na spodní čelisti, kde se toxická látka mísí se slinami.

Jídelníček rejsků

Jídelníček rejska je skutečný jídelníček je opravdu bohatý. Rejsci spořádají:

 • jakéhokoli bezobratlého živočicha,
 • ale také mrtvou myš
 • nebo semena či jiné části rostlin.

Jejich pestrému jídelníčku se nedivme, nutí je k tomu prostě boj o přežití. Savci musejí udržovat stálou tělní teplotu, k čemuž potřebují energii, kterou mohou získat jedině z potravy. Zatímco tygru stačí k načerpání denní energie dávka potravy, která se rovná 1/40 jeho hmotnosti, droboučký rejsek musí sníst téměř tolik potravy, kolik sám váží, aby nezahynul.

Zajímavé je, že sliny rejsků obsahují slabý jed, který stačí například usmrtit žížaly. Masožravec, který rejska sežere, většinou okamžitě zvrací. Na sovy, které se rejsky živí docela běžně, však tento jed zřejmě nepůsobí.

Foto: pixabay.com

0 komentář

Související

Váš názor