Domů Vztahy Sousedské vztahy upravuje Občanský zákoník

Sousedské vztahy upravuje Občanský zákoník

od jezzina

Není nad to mít dobré sousedy: je možno zajít k nim na kus řeči, podělit se o radost či starost, požádat o drobnou výpomoc – to vše samozřejmě naoplátku. Sousedy si ovšem nevybíráme, a tak se může někdy stát, že si s rodinou „od vedle“ životním stylem prostě nesedneme. Někdy až natolik, že musí ke slovu přijít právo. Co o sousedských vztazích říká zákon?

Když to nejde po dobrém…

Na sousedské vztahy pamatuje Občanský zákoník, a to zákonem číslo 40 z roku 1964, ve znění pozdějších předpisů. Lidem žijícím v sousedských vztazích zajišťuje, ale zároveň ukládá:

  • Nečinit nic, co by vyšší než přiměřeným způsobem sousedy obtěžovalo nebo je krátilo na jejich právech.
  • Sousedi se navzájem nesmějí obtěžovat hlukem, tekutými a pevnými odpady, stíněním nebo naopak velkým světlem, prachem, vibracemi, popílkem, nesmějí si vzduch znečišťovat plyny, parami či kouřem.
  • V případě, že se jedná o sousedství dvou nemovitostí, nesmějí sousedé svými stavbami ohrožovat vedlejší stavbu a pozemek.
  • Soused musí zabránit tomu, aby se na sousední pozemek nějak dostala jím chovaná zvířata.
  • Jestliže na jeden pozemek přesahují větve nebo kořeny stromů, nesmí je soused odstraňovat v nevhodnou dobu nebo tak nešetrně, že by poničil sousedův strom.
  • V některých případech může být soudně nařízeno oplocení pozemku, ale tak, aby to nebránilo účelnému využívání sousedních pozemků.
  • Jestliže vlastníme pozemek, musíme sousedovi umožnit vstup na něj, aby mohl provést údržbu svých staveb a pozemků. Kdybychom mu to nedovolili a na jeho majetku tím pádem vznikla škoda, museli bychom ji podle zákona nahradit. (To se týká i škody způsobené na cizím bytě – například tak známé „vytopení“ partaje bydlící pod námi, když v našem bytě nastane havárie s vodou nebo odpadem).
  • Také se nemůžeme bránit, jestliže v případě stavu nouze, pro odvrácení havárie nebo v naléhavém veřejném zájmu soused na dobu nezbytně nutnou použil bez dovolení naši věc (jestliže mu nic jiného nezbývalo). V případě zničení věci nám ji ovšem musí nahradit.
  • Jestliže chce náš soused na svém pozemku stavět, stáváme se jako sousedé účastníky stavebního řízení a můžeme v něm podávat své námitky.
1 komentář

Související

1 komentář

Jan 22.5.2019 - 15.22

Dobrý den, prosím mohli byste mi pomoci. Sousedka si na své zahradě postavila plot pro maliník a ostružiník 40 cm od mého plotu, aniž by mě oslovila jestli mi to nebude vadit.
Chtěl bych vědět jestli je tato vzdálenost správná. Ještě jsem zjistil , že má těsně u mé zdi zasazeno hroznové víno. Větve se opírají o moji zed a některé ke mě přesahují.
Děkuji za odpověd
Jan Jan

Reply

Váš názor