Domů Citáty Moudra a citáty k zamyšlení

Moudra a citáty k zamyšlení

od jezzina

Víno je věc podivuhodně vyhovující člověku jak zdravému, tak nemocnému. (Hippokrates)

„Dobře oblečená žena je ta, která si oděv i doplňky vybírá proto, že ji činí svůdnou, že podporují přednosti její postavy i tváře. Nikoliv proto, že se takto oblékají všechny ženy či snad proto, že to, jak vypadá, zaručuje růst bankovního konta jejího manžela,“ to je citát z módního časopisu z roku 1912.

Ale tak zvaných citátů používáme nejen tehdy, když chceme doslova citovat obsah nějakého sdělení. Berličky citátů používáme i tehdy, nevážíme-li si příliš svého vlastního názoru, nebo mu příliš nevěříme. Použijeme slova slavných, moudrých a statečných na podporu svých slov. Nevymizí takové citáty, které obsahují nějaká moudra či vedoucí k zamyšlení.

Moudra a citáty k zamyšlení

 • Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako opilí si myslí, že jsou střízliví. (Chesterfield)
 • Politikové jsou jediní lidé na světě, kteří toho tolik namluví a při tom tolik zamlčí. (Michal Pfleghar)
 • Co nikdo neví, to jako by se nedělo. (Lucius Apuleius)
 • Kdo je moudrý? Ten, kdo se dovede od každého něčemu přiučit. – Kdo je mocný? Ten, kdo je spokojen. – A kdo je to? Nikdo. (B. Franklin)
 • Cílem války je vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády, podvod a lež, nazývané válečnou lstí. Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přes to všechno je to nejvyšší stav a všichni ho mají v úctě. (L. N. Tolstoj)
 • Sluší se totiž, aby voják spíše poslouchal, než mluvil. (Marcellinus  Ammianus)
 • Víno je věc podivuhodně vyhovující člověku jak zdravému, tak nemocnému; budiž však podáváno ve správné míře podle tělesné stavby jednotlivce. (Hippokrates)
 • K lidskému štěstí a k úsměvné pohodě patří prostřený stůl, víno, přátelé a hudba. (Homér)
 • Není lepšího prostředku k zamezení alkoholismu než umírněná spotřeba vína, neb všichni, kdož pijí víno denně, necítí potřeby alkoholu. ( J. L. Faure)
 • Jsou knihy v našem dětství, které jsou, třeba pozapomenuty, základním kamenem našeho cítění a myšlení, jsou to prameny, spodní vody, je to podhoubí všeho, co v nás naroste.
  I mezi knihami jsou škubánky a humři.
  Knihy nás mění, polepšují a vylepšují nás, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme. (Miroslav Horníček)
 • Dva moudří se domluví vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle.
  Když se točí blbec na kolotoči, musíš se s ním setkat. Jediná možnost, jak se mu vyhnout je, že si vlezeš za ním na kolotoč. (Miloslav Šimek)
 • Bohapustý, zvířecký byl by náš život, kdyby v lidských duších nebylo kousku obraznosti, bez níž se neobejde žádná láska, žádná naděje, žádná víra v nadosobní dobro, žádné myšlení ani prosté utěšlivé slovo. (Jaromír John)
 • Když jde člověk bojovat za svobodu a pravdu, nemá si na to brát nejlepší kalhoty. (Henrik Ibsen)
 • Platón je mi drahý, ale pravda dražší. (Aristoteles)
 • Jisté je jen jedno, že totiž není jisté nic. (Plinius starší)
 • Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.
  Humor je solí života, a kdo je jím řádně prosolen, uchová se dlouho čerstvý. (Karel Čapek)
 • Existují tři druhy lží: lži, zatracené lži a statistiky. (Mark Twain)
 • Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit. (Francisco de Goya)
 • Když tě miluji, co je ti po tom? (Johann Wolfgang von Goethe)
 • Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným. (Stanislav Jerzy Lec)
 • Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. (Antoine de Saint-Exupéry)
 • Chceš uskutečnit své sny? Probuď se! (Rudyard Kipling)
 • Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil. (Platón)
 • Největší předností některých mužů je jejich žena. (George Sandová)
 • Jen malou vášní plá, kdo vyslovit ji může. (Francesco Petrarca)
 • Jdeš k ženám? Nezapomeň na bič! (Friedrich Nietzsche)

O mužích, ženách a o lásce

Moudra bez autora

 • O mužích
  Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumí ženám. Mladí, dospělí a starci.
  Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.
 • O ženách
  Žena inspiruje muže k velkým věcem, ale znemožňuje jim je dělat.
  Je nad slunce jasnější, že Bůh stvořil ženu, aby zkrotila muže.
  Není pravda, že ženy porušují tajemství, pravdou jest, že je odevzdávají neporušené dál nechávajíc mu pel a krásu jeho tajnosti.
 • O lásce
  Láska stojí na maličkostech.
  Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.
  Láska je nemoc, ale uzdravit se nechce.
  Řekni mi, koho miluješ, a já ti povím, kdo jsi.

Ilustrační foto: sxc.hu

Související

Váš názor