Domů Česko Nejdelší řeka ČR, Evropy i světa

Nejdelší řeka ČR, Evropy i světa

od jezzina

Labe, Volha, Amazonka. První je nejdelší řeka v České republice, druhá má evropské prvenství, třetí  tok je nejdelší na světě. Povodí největších řek mají bohatou historii, protože právě kolem největších toků vznikala první lidská sídla a rodil se pokrok.

Nejdelší řeka České republiky: Labe

Nejdelší česká řeka Labe je dlouhá 1154 kilometry, ale převážná část jejího toku je na území Německa. Tok Labe v Čechách měří 364,5 metru. Labe pramení v Krkonoších v nadmořské výšce 1387 metrů a naše území opouští u Hřenska v nejnižším bodě České republiky(130 metrů nad mořem). Prameniště Labe – Labská louka – je už od 17. století oblíbeným poutním místem. Prameny Labe jsou svedeny do skružemi vyztužené jímky a okolí místa je důstojně upraveno. U pramenů Labe jsou instalovány znaky 26 českých a německých měst, kterými Labe protéká. Nejdelší česká řeka ústí do Severního moře.

Na březích Labe vznikaly osady a města. Největší význam mělo Labe v 18. a v 19. století, kdy nastal jednak velký rozmach vodní dopravy a vody Labe začalo být ve velkém využíváno při vzniku nově stavěných manufaktur a později továren (krkonošské papírny, textilky, přádelny, barvírny, na severozápadě chemické továrny). Průmyslové znečištění labské vody dosáhlo na sklonku socialismu takové míry, že v „páchnoucí stoce“ nebyl skoro žádný život. Od roku 1990 se životní prostředí výrazně zlepšilo, život do řeky Labe a na její břehy se zase navrátil, i koupání a rybaření v Labi už je zase možné.

Na Labi jsou dvě přehradní nádrže: Labská u Špindlerova Mlýna a Les Království poblíž Dvora Králové nad Labem.

Nejdelší řeka Evropy: Volha

Evropský délková primát má ruská řeka Volha. Její tok měří 3534 kilometry. Nejdelší řeka Evropy Volha ústí do Kaspického moře. Delta Volhy má na pět set ramen.

Líný tok řeky Volhy skýtal lidem dostatek stavebního materiálu, potravy a byl také dobrou, i když ne právě rychlou dopravní cestou. Závěsy spojených plavidel údajně v 18. století čítaly až na pět set lodí. Typickým kazem byli tak zvaní burlaci – vlastně lidští tahouni lodí.

Řeka Volha je v současné době pozměněna velkorysými vodními díly vybudovanými v komunistické éře. Díky umělým plavebním kanálům má Volha spojení s Černým, Azovským, Bílým a Baltským mořem. Přehrady s elektrárnami na Volze jsou velmi rozsáhlé – plocha, kterou volžské přehrady zatopily, je větší než dvacet tisíc čtverečných kilometrů. Teplá voda Volhy je vyhledávána rekreanty.

Nejdelší řeka světa: Amazonka

Ze všech řek na světě je nejdelší Amazonka. Údaje o její délce se liší, ale pohybují se kolem sedmi tisíc kilometrů. Nejdelší řeka světa Amazonka protéká rovníkovou oblastí Jižní Ameriky státy Peru, Kolumbie a Brazílie. Řeka Amazonka má prameny v peruánských Andách, vlévá se do Atlantského oceánu. Uvádí se, že v posledním úseku je řeka až 16 kilometrů široká, ústí Amazonky zaujímá šíři až 250 kilometrů. Amazonka tvoří významnou dopravní tepnu, celková splavnost všech úseků pro plavební účely využívaných je 4300 kilometrů. Námořní lodě se mohou plavit téměř 1700 kilometrů do vnitrozemí. Téměř neuvěřitelné jsou i údaje o hloubce Amazonky: v některých místech je řeka hluboká 70, ale i 135 metrů.

Řeka Amazonka, která protéká amazonskými deštnými pralesy, je řazena k nejpozoruhodnějším jevům světa.

Související

Váš názor