Domů Česko Politické strany ČR

Politické strany ČR

od jezzina

Založit v České republice politickou stranu není nic obtížného. Už jenom proto, že pro registraci nové politické strany jsou dána pravidla, jichž se postačí držet. V současné době je České republice registrováno přes dvě stě politických subjektů – stran a hnutí.

Politické strany registruje MV ČR

Politické strany umožňují občanům účast na politickém životě, účast v zákonodárných sborech, v krajské a místní samosprávě. Jeden občan může být členem pouze jedné strany a musí být starší osmnácti let. V současné době (údaj 2015) jsou v České republice zaregistovány 202 politické subjekty, z toho 84 politické strany  118 politických hnutí.  Zákon nerozlišuje mezi pojmy „politická strana“ a „politické hnutí“.

Založit politickou stranu nebo hnutí mohou nejméně tři státní občané České republiky starší 18 let, kteří vytvoří přípravný výbor. Návrh na registraci strany a hnutí pošlou poštou nebo osobně předají v podatelně Ministerstva vnitra ČR, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

Na stránkch MV ČR jsou uvedeny všechny náležitosti, kterí musí návrh obsahovat.

Politické strany v České republice

Název strany Používaná zkratka Založení
ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU ! BS 2013
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 2008
Aktiv nezávislých občanů ANEO 2001
B10.cz B10.cz 2010
Balbínova poetická strana BPS 2002
Strana Češi Češi 2012
ČESKÁ NEZÁVISLÁ ČNEZ 2010
Česká pravice ČP 1994
ČESKÝ POLITICKÝ STŘED ČPST 2009
Česká Suverenita ČS 2011
Česká strana národně sociální ČSNS 1897
Česká strana národně socialistická ČSNS 2005 2005
Česká strana regionů ČSR 2010
Československá strana socialistická ČSS 1993
Česká strana sociálně demokratická ČSSD 1893
DOMOV DOMOV 2003
Dělnická strana sociální spravedlnosti DSSS 2004
Demokratická strana zelených DSZ 2009
evropani.cz eCZ 2014
Evropská strana důstojného stáří ESDS 2004
Hnutí FAIR PLAY HnutiFairPlay.cz 2012
HRADEČTÍ PATRIOTI strana pro sport, zdraví a kulturu HRADEČTÍ PATRIOTI 2014
Humanistická strana HS 1996
HLAVU VZHŮRU – volební blok HV 2006
„Jirkov 21. století“ J 21 S 2002
Jižní Město – náš domov JM-ND 2014
Konzervativní aliance 2014 KA14 2010
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 1991
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová KDU-ČSL 1919
Konzervativní strana KONS 1990
Komunistická strana Československa (1995) KSČ 1995
KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKA 21 KSČ 21 2014
Komunistická strana Čech a Moravy KSČM 1990
Konzervativní a sociální hnutí KSH 2002
Lidé a Politika LAP 2008
Liberálně ekologická strana LES 2013
Národní socialisté – LEV21 LEV 21 2011
Moravané M 1994
Masarykova demokratická strana MDS 1992
Moderní společnost MODES 2014
Nová budoucnost pro Liberecký kraj NBPLK 2012
Národní demokracie ND 2004
Národně demokratická strana NDS 1991
Nezávislá iniciativa (NEI) NEI 1990
Nový Impuls NI 2010
Nový směr NOS 2013
NÁRODNÍ PROSPERITA NP 1999
NEZÁVISLÁ VOLBA NV 2014
Občanská konzervativní strana O.K. strana 2014
Občané.cz Občané 2009
Občané České republiky OČR 2013
Občanská demokratická strana ODS 1991
PATRIOT 2014 PATRIOT 2014 2014
Patrioti České republiky Patrioti ČR 2014
Česká pirátská strana Piráti 2009
SEMILÁCI PSS 2006
Pravá volba pro Plzeň PVP 1998
Romská demokratická strana RDS 2013
Republika Republika 2013
Strana zdravého rozumu Rozumní 2002
Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska RSČMS 2010
Strana občanské sebeobrany S.O.S. Praha 2006
Spojení demokraté – Sdružení nezávislých SD-SN 2002
Strana důchodců Františka Burdy SDFB 2013
Strana demokratického socialismu SDS 1993
Sedma – strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice Sedma 2006
SNK Evropští demokraté SNK ED 2000
Strana pro otevřenou společnost SOS 1998
Strana státu přímé demokracie – Strana práce SP 2004
Strana pro Evropu SPE 2011
Strana Práv Občanů SPOZ 2009
Strana soukromníků České republiky SsČR 2009
Strana svobodných demokratů SSD 1990
Strana svobodných občanů Svobodní 2009
Strana zelených SZ 1990
Strana Zdraví Sportu Prosperity SZSP 2002
TOP 09 TOP 09 2009
Toryové TOR 2014
Victoria.cz Victoria 2010
Volba lidu 21.století VL21 2012
Volte Pravý Blok www.cibulka.net Volte Pravý Blok 1996
Volba pro Kladno VPK 2010
Volba pro město VPM 1998
Věci veřejné VV 2002


Poznámka:
Údaj z roku 2015

Politická hnutí v České republice

Název hnutí Zkratka Založení
„Hnutí Praha-Kunratice“ „HPK“ 2014
„Občané městu, město občanům“ OMMO 2010
„Občané pro Budějovice” „HOPB” 2010
„Volím Orlovou“ „VO“ 2010
„Žít Brno“ „Žít Brno“ 2014
Alternativa pro občany AO 2006
Alternativa pro Plzeň APPlzeň.cz 2014
ANO 2011 ANO 2012
Bílinští sociální demokraté BSD 2010
COEXISTENCIA COEX 1990
České hnutí za národní jednotu ČHNJ 1999
Čisté Ústí ČÚNL 2014
Demokracie DK 2008
Desítka pro domácí DPD 2010
Doktoři (za uzdravení společnosti) Doktoři 2008
DOMA DOMA 2014
Fair play – Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků HNPD 2004
Folklor i Společnost FiS 2004
Frýdečané a Místečané FraM 2014
Hnutí dobrých proměn HDP 2014
Hnutí LEPŠÍ ŘEPY HLŘ 2006
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst HNHRM 1998
Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny HNVRS 2010
Hnutí O co jim jde?! OCJJ 2010
Hnutí občanů Prahy HOP 2014
Hnutí pro Havířov HPH 1998
Hnutí pro Prahu 11 HPP 11 2006
Hnutí pro Těšín HpT 2005
HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH HSS 2014
HOZK HOZK 2012
Hradecký demokratický klub HDK 2014
Iniciativa občanů IO 1994
JIHOČEŠI 2012 JIH 12 2011
JIŘÍ STROBACH – náš starosta JSNS 2014
Jundrováci Jundrováci 2010
Karlovaráci KVC 2014
Karlovarská občanská alternativa KOA 2006
Karviňáci s Adámkem Karviňáci 2014
Klíčové hnutí KH 2008
Klub angažovaných nestraníků KAN 1968
Kozí alternativa Kozy 2014
Královopolští patrioti KPP 2010
MĚSTO LIDEM ML 2002
Město pro vás MPV 2014
Mimoňská obroda OHMO 2006
Mladoboleslavské hnutí nezávislých MBN 2014
Naše Město F-M NMFM 2013
NESPOKOJENÍ OBČANÉ! NO! 2007
Nestraníci NK 2006
NEZÁVISLÍ NEZ 1994
Nezávislí pro Bílinu NEZÁVISLÍ –BÍLINA 2010
NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 – HNUTÍ PRO LEPŠÍ DESÍTKU NPP10-HPLD 2014
NOVÝ SEVER NS 2014
OBČANÉ 2011 OBČANÉ 2011 2011
Občané patrioti OPAT 2014
Občané pro Lochotín OPL 2014
OBČANÉ SPOLU – NEZÁVISLÍ „OSN“ 2014
Občanská sounáležitost OS 2013
Občanské hnutí Můj domov Můj domov 2014
Ostravak Ostravak 2010
Ostravské fórum OF 2014
Otevřená radnice Hora 2014 2014
Pardubice pro lidi PPL 2013
PATRIOTI PATRIOTI 2012
Pévéčko PV 2014
Plzeň pro sport PPPS 2014
Podpora občanů Podpora 2014
Politické hnutí OBRODA Obroda 2014
Politické Hnutí Vítkovice PHV 2014
politické hnutí Změna Změna 2012
Pražané za svá práva PP 2010
PRO PRO 2012
PRO – Poctivě Rozumně Odpovědně PROP 2015
PRO občané HPO 2015
Pro Prahu HPP 2013
Pro regiony občanům Hnutí PROČ 2014
PRO Sport a Zdraví PSZ 2012
Pro Třebíč ProTR 2010
ProOlomouc ProOl 2014
PROZMĚNU PZ 2014
RESTART 2014 R2014 2014
Řád národa ŘN 2012
Sdružení nezávislých Holešovska SNH 2010
Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 SNOP13 2013
Sdružení občanů Lesné SOL 2014
Severočeši.cz S.cz 2008
SMĚR – česká cesta SMĚR – CS 2014
Solidarita, Vlast a Zákon SVAZ 2014
Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí SPDV 2014
SPOLEHNUTÍ – SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ SPOLEHNUTÍ 2014
SPOLU SPOLU 2014
Spravedlivá občanská společnost SPOS 2014
Starostové a nezávislí „STAN“ 2004
Starostové a osobnosti pro Moravu SOM 2004
Starostové pro Liberecký kraj SLK 2008
Starostové pro občany STO 2012
Strakonická Veřejnost SV 2010
Svoboda a přímá demokracie SPD 2015
Svobodná občanská samospráva SvOS 2004
Šance pro Duchcov ŠpD 2014
Ta naše Třebíč TnT 2014
Tábor 2020 T2020 2002
TŘINÁCTKA „13tka“ 2014
Unie pro sport a zdraví USZ 1998
ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ UFO 2014
Ústečané Ú 2013
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury Úsvit 2013
Veřejné zájmy VZ 2014
Volba pro Mladou Boleslav VpMB 2006
Volyně v dolyně VvD 2014
VÝCHODOČEŠI 2012
za Morální Očistu Regionu M.O.R. 2012
Zdravé Hradiště ZH 2010
Zelení „Z“ 2006
Zlín 21 Z21 2013
Zlínské hnutí nezávislých ZHN 1998
ZVUK 12 ZVUK 12 2012
Ženy za Brod ŽB 2010


Poznámka:
Údaj z roku 2015

Mandáty politických stran obdržené ve volbách

Název politického subjektu Mandáty
Poslanecká sněmovna Senát Kraje EP
Česká strana sociálně demokratická 50 35 205 4
ANO 2011 47 4 0 4
Komunistická strana Čech a Moravy 33 1 182 3
TOP 09 + Starostové a nezávislí 26 4 44 4
Občanská demokratická strana 16 14 102 2
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 14 10 61 3
Úsvit přímé demokracie 14 0 0 0
Strana svobodných občanů 0 0 0 1
Strana zelených 0 4 9 0
Severočeši.cz 0 2 9 0
Strana Práv Občanů 0 2 7 0
Starostové pro Liberecký kraj 0 1 13 0
Nestraníci 0 1 1 0
Česká pirátská strana 0 1 0 0
Ostravak 0 1 0 0
Strana soukromníků České republiky 0 1 0 0
Jihočeši 2012 0 0 9 0
SNK Evropští demokraté 0 0 7 0
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst 0 0 7 0
NEZÁVISLÍ 0 0 5 0
Politické hnutí Změna 0 0 5 0
ALTERNATIVA 0 0 4 0
Východočeši 0 0 4 0
Volba pro město 0 0 1 0

Poznámka: Údaj z roku 2015

Související

Váš názor