Domů Společnost Co znamená Kristova léta

Co znamená Kristova léta

od jezzina

Kristova léta. Úsloví, které nepřipomíná jen věk, v němž byl ukřižován Ježíš Nazaretský. Výrazu Kristova léta se používá i obecně, a v životě světském. Jaký věk znamenají „Kristova léta“? A proč se Kristova léta připomínají? Jsou Kristova léta nějakým životním mezníkem?

Kristova léta

Podle biblické dějepravy byl Ježíš Nazaretský ukřižován ve třiceti třech letech. Není třeba vyhledávat v novodobých encyklopediích, zda je číslo 33 správné, reálné, možné. Není třeba argumentovat, že: „podle to a toho vědeckého zjišťování musel být Kristus v jiném věku“. Takovým způsobem se k Bibli nepřistupuje. A když, tak na jiné platformě.

Pojem Kristova léta je ustálený na čísle třicet tři. Obecně se z legendy stalo označení věkové kategorie, životní etapy.

  • Vždyť Ježíš Kristus učinil vše, co měl učinit, do svých třiatřiceti let.

Kristova léta u mužů

Pojmu Kristova léta se dříve používalo pro třiatřicátníky – muže. V současné době – snad vlivem feminismu (?) -se rod nijak nerozlišuje a pojmu Kristova léta se používá i v případě žen.

Když muž dosáhne Kristových let, něco se v jeho životě „přecvakne“.

  • Je stále mladý. Ale už to není mladíček, mladík, sousedky o něm už nehovoří jako o „klukovi“, jako tomu bylo ještě před rokem, ačkoliv tehdy už byl také dávno dospělý.
  • Muž v Kristových letech už úročí své vzdělání.
  • Už má své vlastní praktické zkušenosti nabyté v oboru své činnosti. Ještě nemusí být na vedoucí pozici, ale v pracovním kolektivu to není „kandrdas“, začátečník.

Za mužem v Kristových letech už je „něco“ vidět:

dávno už žije samostatně, odloučeně od pomoci a kontroly rodičů (fyzické i psychické),

už nejezdí starou škodovkou po tátovi, ale také ani starým levným „sporťákem“. V Kristových letech si pořizuje slušný silnější vůz.

Protože se posunula věková hranice pro vstup do manželství a zakládání rodiny, mnozí muži v Kristových letech prožívají radosti prvního otcovství. Přistupují k němu zodpovědnějivědomě, chtěně. Docela jinak, než když byli jejich otcové krátce po dvacítce postaveni před „hotovou věc“.

Když se muž v Kristových letech projevuje opačně: bydlí u rodičů, využívá „Mama hotel“, v zaměstnání si jej nikdo nepovažuje, nemá žádný majetek, jeho osobní poměry jsou neuspořádané a podobně, dost často o něm okolí se zdvíháním obočí a za pokyvování hlavy řekne: „A to už má Kristova léta“.

Kristova léta už žen

O ženách se dříve nemluvilo tak, aby se připomínala jejich Kristova léta. A dnes je to většinou žena sama, která tuto klasifikace o sobě použije, než že by o ní někdo tak mluvil. A když, tak se to obvykle týká jejího rodinného stavu.

  • Hodnotí se, zda je ve svých třiatřiceti vdaná (má partnerský vztah),
  • zda už má děti.

Protože ve třiatřiceti už žena překročila optimální věk k početí a porodu svého prvního dítěte. Fyzické stárnutí začíná ve stejnou dobu jako tomu bylo u minulých generací, a lékaři to nikomu netají. Proto, když žena dosáhne třiatřiceti let, Kristových let, její okolí obvykle ani tak neoceňuje, jaká je v pracovním nasazení, ale zda a kdy bude mít děti. Protože na první dítě už má právě vrcholný čas.

  • To není zastaralý, šosácký, nemoderní názor, jaký mají „pouliční klepny“. Tak to mezi lidmi chodí. Je to dobře? Je to špatně? Zkrátka je to tak.
0 komentář

Související

Váš názor