Domů Společnost Jak dlouho žije včela

Jak dlouho žije včela

od Anna Benešová

Včelí roj je velmi zajímavý přirozený systém skládající se z několika typů včel, jež mají v úlu přesně stanovenou roli. Na rozdíl od jiných druhů hmyzu žijí včely ve společenstvech s pečlivou dělbou práce, jež vychází z konkrétní fyziologie jednotlivce v uceleném systému. Jedná se o harmonickou komunitu, v níž má každá včelka své místo. Struktura a včelího společenstva a úkoly, které dané typy včel mají, určují délku jejich života. Jak dlouho tedy včely žijí?

Typy včel v jednom včelstvu

Délka života včely závisí na jejím postavení ve společenstvu – včelstvu. Je-li včelstvo kompletní, skládá se ze tří typů včel – matky (nazývané též královna), trubců a dělnic. V každém včelstvu je pouze jedna aktivní matka, jen v mimořádných situacích se zde mohou nacházet matky dvě – to v případě, že je stará matka na sklonku svého života a nová je připravována na její vystřídání. Kromě matky včelstvo dále tvoří trubci a dělnice. Délka života typů včel se mezi sebou značně liší, rozdíly lze ovšem nalézt také mezi včelkami stejného typu.

Včela

Funkce a délka života matky

Matku lze považovat za nejdůležitější včelu v úlu, a to nejen proto, že klade vajíčka, z nichž se ostatní včelky líhnou, ale také udržuje celé včelstvo pohromadě a při práci. Včely se mezi sebou dorozumívají pomocí feromonů. Pokud matka zahyne a nemá nástupkyni, feromony, které vypouští, postupně opustí úl a veškerá práce v něm ustane. Včelstvo bez matky přestává být včelstvem, dělnice začnou být dezorientované a velmi pravděpodobně uhynou. Hlavním úkolem matky je kladení vajíček, z úlu vylétá za život pouze jednou na tzv. snubní let, při němž získá od trubců sperma. Sperma si ukládá matka v těle a z jednoho snubního letu jej používá po celý život. Kromě snubního letu vylétá matka z úlu ještě v průběhu rojení, kdy jej přenechává matce nové.

Délka života matky

Na rozdíl od jiných včel se matka vyvíjí ve větší plástvi – matečníku naplněném mateří kašičkou. Vzhledem k velkému množství potravy se matka vyvíjí rychle a vylíhne se přibližně za 15 dnů. Jakmile matka dosáhne dostatečné zralosti vyletí z úlu na snubní let a po získání spermatu od trubců již pouze klade vajíčka a nechává se krmit od dělnic. Délka života matky může dosáhnout až pět let, po třech letech však obvykle začíná ztrácet schopnost oplozování vajíček a celkovou vitalitu, proto se obvykle začíná vychovávat matka nová.

Funkce a délka života trubců

Trubci mají ve včelstvu pouze jediný úkol – oplodnit matku. Trubci se rodí z pláství specifického tvaru, které se nazývají trubčina. Podle tvaru plástve do ní matka naklade neoplozené vajíčko, z nějž se trubec vylíhne. Trubci se účastní snubního letu a snaží se při něm oplodnit matku. V případě, že se jim to povede, jejich život končí. V opačném případě zůstávají se včelstvem do zimy a pomáhají udržovat správnou teplotu v úle, která zajišťuje líhnutí dalších larev.

Včela

Délka života trubců

Trubci žijí průměrně 6-8 týdnů, pokud se v tomto čase nespáří s matkou. Pokud se jim podaří během snubního letu předat své pohlavní ústrojí, jeho ztrátou je život trubce ukončen.

Funkce a délka života dělnice

Největší díl práce v úlu vykonávají dělnice. Jejich funkce se v průběhu života mění. Vývoj dělnice trvá přibližně 21 dnů, následně se z plástve vylíhne mladuška, která se v prvních hodinách života mění na čističku a následně na kojičku a stavitelku. Mladušky se starají především o matku, kojičky a stavitelky pak obstarávají práci v úlu a pečují o plody. V této fázi jsou včelky schopny produkovat vosk pro tvorbu pláství. Kolem 21. dne života přechází dělnice do fáze létavky, její úkolem je sběr pylu a nektaru.

Včela

Délka života dělnice

U dělnic je délka života závislá na době, kdy se vylíhnou. Pokud se dělnice líhnou na jaro, během jara a léta sbírají nektar a rychleji zestárnou. Jarní dělnice tak žijí přibližně 8 týdnů. V případě, že se dělnice vylíhnou na podzim, přečkávají v úle zimu a v této době nepracují – začínají s prací až na jaře. Délka života se pak může prodloužit až na 9 měsíců.

Související

Váš názor