Domů Společnost Kam se vlévá Labe, Odra, Vltava, Morava

Kam se vlévá Labe, Odra, Vltava, Morava

od jezzina

Protože nemáme na svém státním území moře, neznámé konce cesty některých našich největších řek. Až na některé výjimky to ani není na našem území. Kam se vlévají kam se vlévá Labe, Odra, Vltava, Morava?

Kam se vlévá Vltava?

Asi nejznámější konec  z českých řek má řeka Vltava. „Vím, kde se stýká tam u Mělníka tok řeky Labe s Vltavou,“ zní v textu jedné české lidové písně – polky, kterou hrávají dechové orchestry. Na soutok Labe s Vltavou se rádi dívají turisté. Soutok chce vidět každý turista. Ale pozor! Někdo podlehne pohodlností a dívá se na řeku z vyhlídky hned za zámkem a kostelem Petra a Pavla. Pohled je krásný na obě strany – vlevo řeky, vpravo silueta Řípu, v pozadí kopce Českého Středohoří. Jenže ouha. Soutok řek, který je z místa 50.3503869N, 14.4731383E vidět, není Vltava s Labem, ale s Vraňansko-Hořínským plavebním kanálem.

Soutok řek, který je z místa 50.3503869N, 14.4731383E vidět, není Vltava s Labem, ale s Vraňansko-Hořínským plavebním kanálem.

Na ten opravdový soutok musejí sejít po zelené značce na Vrázovu vyhlídku 50.3485072N, 14.4753486E. Je to místo méně romantické, ale je z něj vidět i Labe (zcela vlevo ze tří zdejších vodních toků). Stráně kolem jsou skutečně porostlé vinohrady, jak se zpívá v polce zvané Mělnická nebo také Jásavá. A Labe, Vltavou posíleno, pokračuje dál ke státní hranici se Spolkovou republikou Německo.

Kam se vlévá řeka Labe

Labe je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení v Krkonoších na severu Čech, protéká Německem a ústí estuárem do Severního moře. Je 1094 km dlouhé (v Česku 370,74 km) a jeho povodí má rozlohu 148 268 km² (v Česku 49 933 km²). Na soutoku s Vltavou má nižší průtok a je od pramene kratší, přesto se nepovažuje za její přítok. Celková délka toku Černého potoka, Teplé Vltavy, Vltavy a Labe od soutoku s Vltavou do moře činí 1329 km.

Labe na konci cesty

Na německé straně Labe pokračuje údolím Saského Švýcarska přes Pirnu severozápadním směrem. Od Pirny se Labská kotlina začíná rozšiřovat, řeka protéká Drážďany, kde je široká 100 až 150 m, Míšní a dále na své cestě vstupem do Severoněmecké nížiny vytváří četné meandry, které takto formují tok až k Hamburku.  Severně od Magdeburgu se Labe pravostranně propojuje plavebním kanálem s Havolou, dále teče několik desítek km severním směrem, který se po pravostranném soutoku s Havolou opět mění na severozápadní.

Za městem Wittenberge tvořila řeka na dvou místech střeženou hranici mezi bývalým východním a západním Německem. Těsně před Hamburkem se řeka rozděluje na Severní Labe, protékající přes hamburský přístav a Jižní Labe, které se přístavu vyhýbá a umožňuje tak snadnější proplutí lodí přes město. Labe pak pokračuje dále na severozápad a jeho koryto široké 300 až 500 m se ještě více rozšiřuje až přechází v estuár. Poslední pravostrannou spojkou je plavební kanál, vedoucí přes Kiel do Baltského moře. U přístavu Cuxhaven ústí Labe do Severního moře. Estuár je dlouhý zhruba 100 km a dosahuje šířky 17 km.

Kam se vlévá řeka Odra?

Odra je řeka ve Střední Evropě. Pramení v Česku a teče přes západní Polsko, dále vytváří severní 187 km dlouhou hranici mezi Polskem a Německem.

Odra je 854 km dlouhá řeka, z toho 113 km je v Česku, 742 km v Polsku (včetně 187 km jako hraniční řeka mezi Německem a Polskem). Je druhou nejdelší řekou v Polsku. řed regulací toku byla řeka dlouhá přes 1000 km.

Za ústí řeky Odry se považuje místo kde se Odra vlévá do nejjižnější části Štětínského zálivu, tzv. Odřanské roztoky (Roztoka Odrzańska) u města Police.

Kam se vlévá řeka Morava?

Morava je řeka ve střední Evropě, levý přítok Dunaje. Protéká stejnojmenným územím v Česku až po hranici mezi Rakouskem a Slovenskem. Nedaleko pramene tvoří krátký úsek historické zemské hranice Moravy a Čech a na dolním toku část hranice mezi Českem a Slovenskem. Délkou toku a plochou povodí je po Vltavě a Labi třetí největší řekou v Česku. Její délka je 354 km, z toho 284 km (80 %) protéká českým územím.

Na území Moravy protéká řeka mnoha městy, zejména na středním toku: Litovel, Olomouc, Kojetín, Kroměříž, Otrokovice, Napajedla, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Veselí nad Moravou, Hodonín, rakouský Marchegg a posledním sídlem na toku je Bratislava (městské části Devínská Nová Ves, Devín), kde se vlévá do Dunaje.

Související

Váš názor