Domů Společnost Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

od jezzina

Životopisy vojevůdců, popisy jejich vyhraných bitev či rozbory jejich vojenských neúspěchů zajímají spíše muže.  Ale v životech slavných mužů se objevují i momenty, o nichž si rády přečtou i ženy. Co třeba takové téma, jako Napoleon Bonaparte a jeho největší životní láska?

Napoleon Bonaparte

Ostrov Korsika je součástí Francie od roku 1768, kdy jej koupila od Janovské republiky. Jen o rok později se zde narodil její nejslavnější rodák Napoleon Bonaparte jako syn advokáta Charlese Bonaparta. Napoleon Bonaparte velel armádě v Itálii a 9. listopadu 1799 provedl státní převrat, po němž se stal konzulem a o pět let později i císařem. Vedl války po celé Evropě a měnil hranice jejích států. Po porážce v Rusku a v bitvě u Lipska byl vypovězen na ostrov Elbu. Uprchl odtamtud, znovu se zmocnil vlády ve Francii, ale po sto dnech vlády byl poražen Angličany a Prusy u Waterloo (1815) a deportován na ostrov sv. Heleny v jižní části Atlantiku, kde po šesti letech zemřel.

Osudová žena Josefina

Ze všech žen, o které se Napoleon Bonaparte zajímal, ho nejvíc ovlivnila jeho první manželka Marie Josephina Tascherová de la Pagerie, Josefína. Narodila se v roce 1763 domorodé krasavici na ostrově Martinique. Napoleon Bonaparte se Josefinou seznámil roku 1795. Bylo jí dvaatřicet, byla vdovou a měla dvě děti. Každé ráno prý trávila dlouhý čas před zrcadlem v obavě, zda se jí neobjevily na tváři nové vrásky. Měla ráda peníze, které s chutí utrácela za všelijaké tretky. Mladý Napoleon Bonaparte jí byl jako očarován. V jejím pařížském bytě s ní trávil všechny své volné večery. Nikoli ona, ale on spěchal s uzavřením manželství. Neposlouchal varování nikoho, ani na námitky své matky, kterou jinak vždy poslouchal, a v březnu 1796 se s Josefínou oženil. Líbánky brzy vystřídaly vážné povinnosti. Za tři dny po svatbě se musel vrátit k italské armádě. Během italské výpravy na Josefínu stále myslel, psal jí i několik dopisů denně, aby ji ujistil o své lásce. Její odpovědi ho utvrzovaly v přesvědčení, že jeho cit je opětován.

Rozkol manželství a nevěra

Napoleonův úspěch posílil Josefínino sebevědomí. Josefína, která si vždy dovedla zachovat šarm, byla v plném rozkvětu a dostávala se do popředí společenského života. Po návratu Napoleona do Francie nastalo v jejich vztazích ochlazení. Napoleon, stále zaneprázdněn (a nadšen) vojenským životem, odmítl vzít Josefínu s sebou do Egypta a na Blízký východ. Zůstala v Paříži, kde navazovala nové společenské styky nebo obnovovala stará přátelství, především s jistým panem Barrasem, který byl Bonapartovi svědkem na svatbě. V roce 1799 se Napoleon během vojenského tažení v Egyptě dozvěděl, že mu byla Josefina nevěrná. Trval na rozchodu se ženou, která ho oklamala a ponížila.

Rozvod nebyl ještě možný

Josefína ho ale svým pláčem uprosila. Bonaparte ji stále miloval, a kromě toho si svým střízlivým rozumem uvědomoval, jaký vliv na jeho postavení by mohl mít rozvod. Kdyby se rozšířila zpráva, že žena mu byla nevěrná, mohlo by to znamenat konec všech jeho velkých nadějí, a tak se raději s Josefínou smířil.

Miloval ji stále, i když jinak než v prvních letech manželství. Poznal, že jejím největším potěšením je utrácet peníze, a že sebevětší obnos, který jí poskytne, jí stejně nebude stačit. Potřebovala i tajné půjčky, o nichž se manžel ale hned dověděl. Konečně Napoleon poznal, že mu Josefína stále lže.

Napoleon chtěl potomka

Manželství zůstávalo bezdětné. Josefína tušila, že kdyby se Napoleon stal vladařem, čekalo by ji zapuzení. K rozvodu Napoleona nutila jeho rodina – rozvětvená rodina Bonapartů vedla houževnatý boj proti Josefíně. Avšak Josefína si dokázala poradit. Byla církevně oddána a korunována téhož dne, kdy Napoleon – 2. prosince 1802 –  na francouzskou císařovnu. Ani císařská koruna jí nepřinesla více slávy a moci. Napoleon Bonaparte stavěl na první místo politické zájmy a vojenské úspěchy a manželka se dostávala stále více do pozadí. Napoleonovi v jeho velkolepých plánech začala překážet. Senát roku 1809 potvrdil rozvod, ale Josefíně byla vyhrazena i nadále důstojnost císařovny.

Lásky velkých lidí vždy zajímaly veřejnost

Životem Napoleona Bonaparte prošlo ještě mnoho žen, ale žádná z nich pro něj neznamenala tolik, co Josefina. Milostný život Napoleona Bonaparte byl zaznamenán, či umělecky ztvárněn v mnoha dílech.

Související

Váš názor