Domů Vztahy Manželská krize a řešení

Manželská krize a řešení

od jezzina

„Máme nějakou manželskou krizi,“ říkáme častokrát. A když posloucháme své přátele a známé, máme pocit, že manželská krize je nějaká infekce, která se rozlezla snad do všech manželství. Jenže je to skutečná a pravá manželská krize, o čem hovoříme? Nejedná se jen o proměnu vztahu, ke které s léty zákonitě musí dojít a se kterou se nechceme smířit nebo neumíme vyrovnat?

Podle odborníků na manželské vztahy dochází k první vztahové krizi kolem sedmého roku manželství. Druhá krize se dá čekat asi po dvaceti letech manželství. Krizí se ovšem nemyslí drobné spory, které provázejí soužití dvou svobodomyslných bytostí. Krize je stav, kdy se nedokážeme dohodnout zhola na ničem.

Vůle, tolerance, pochopení. A láska

Proč se uvádí sedmý rok jako kritický? Spadly nám „růžové brýle“ zamilovanosti. Ženy nastupují do práce po mateřské dovolené, chtějí se dobře profesně uplatnit, ale leží na nich i tíha péče o děti a domácnost. Muži jsou v nejproduktivnějším věku a jejich kariéra je na vzestupu, nemají čas na rodinu.

Po dvaceti letech je situace jiná. Odrostly děti, ženy se najednou cítí prázdné (syndrom opuštěného hnízda), muži bilancují svůj dosavadní život, nastupuje krize středního věku.

To jsou ty nejobecnější důvody, které se při rozebrání do detailů případ od případu liší, ačkoliv podstata krize zůstává stejná.

Při sedmileté krizi hodně záleží na vůli obou partnerů špatné období překonat (například v zájmu dětí). Nastane-li krize po dvaceti letech, je mnohem důležitější než vůle vzájemné pochopení a tolerance.

Ať se překonává první nebo druhá manželská krize, bez lásky a přátelství mezi partnery to asi nepůjde.

Skutečně vážná manželská krize

Někdy však nastanou situace, které mají nečekané příčiny a rozkladný vliv. Manželská krize je pak skutečně vážná.

  • Ztráta zaměstnání (muži tím trpí asi víc), dlouhodobá nezaměstnanost a potíže se získáním nové, důstojné a adekvátní práce.
  • Krach firmy jednoho z manželů, a nebo dokonce společné.
  • Ztráta dítěte.
  • Vážná a dlouhodobá nemoc jednoho z manželů, případně jeho trvalá invalidita.
  • Dlouhodobá nevěra jednoho (nevěra manžela) nebo obou partnerů
  • Problémy s dětmi (narkomanie, nechuť pracovat, zanedbávání studia, alkoholismus, nechtěné těhotenství…)
  • Živelní pohroma, která připraví rodinu o majetek.
  • Alkoholismus nebo gamblerství jednoho z manželů.
  • Agresivita, rodinné násilí páchané na jednom partnerů.

Nebojte se požádat o radu

V takových případech se jedná o skutečnou a závažnou manželskou krizi, jejíž řešení většinou není v silách manželů. Je vhodné, někdy přímo nutné, svěřit své problémy odborníkům a požádat je pomoc. Tuto službu poskytují manželské poradny a psychologové pro manželské vztahy.

Je možno navštívit „ordinaci“ soukromého psychologa. Je dobré již při objednávání k němu se zeptat na cenu jeho honoráře. Obvykle se pohybuje od 400 do 600 korun za hodinu, ale záleží na místě, kvalifikaci a „jméně“ specialisty.

Jestliže si manželé nemohou dovolit platit takové částky, mohou se obrátit na bezplatné (nebo symbolicky placené) poradny pro manželské a rodinné vztahy, které bývají zřizovány při občanských sdruženích zabývajících se sociálními službami. Bývají to charity, občanská poradenská střediska, centra sociálních služeb. Seznam institucí by měl být k dispozici na odborech sociální péče obcí s rozšířenou působností („trojkové“ obce).

Ilustrační foto: (jez)

Související

Váš názor