Domů Rodina Ageismus

Ageismus

od jezzina

Ageismus (vyslovujeme ejdžismus) je společenský jev, při kterém se dopouštíme nešvaru, který lze hezky česky vyjádřiv úslovím: „Házet do jednoho pytle“. V případě ageismu je tím „pytlem“ míněna věková, generační skupina. A týká se to jak mladých, kteří „pytlují“ osoby starší či dokonce staré, ale i starších a starých lidí, kteří do onoho „jednoho pytle“ házejí lidi mladé. Tak to je „po lopatě“ shrnut obsah pojmu ageismus.

Ageismus není nový jev

Ageismus jako sociální jev není nic nového. I když se o vyhraněných názorech osob starších o lidech mladších zmiňovali už antičtí filosofové, mohl se ageismus vyskytovat již v prvních společnostech – jen nebyly nijak písemně zachovány.

V současné době se s jevem setkáváme častěji. Což asi bude způsobeno jenom tím, že máme daleko víc vystudovaných sociologů než třeba před třiceti lety.

A sociologové se vyjadřují v přesných sociologických termínech. Takže neřeknou „házení do jednoho pytle“, ale použijí přesného odborného výrazu, třeba ageismus. Pojem bývá často označován jako „věková diskriminace“.

 „Ageismus  je proces stereotypizování a diskriminace jednotlivců či skupiny lidí na základě jejich věku. Tento proces může být náhodný nebo systematický,“ dočítáme v otevřené encyklopedii.

Ageismus je věkovcá diskriminace

„Ageismus – neboli věková diskriminace je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu. Projevuje se skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich příslušnosti k určité generaci,“ bývá citována Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Tato socioložka problém definovala ve své knize z roku 2008 „Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti“. Na základě získaných poznatků navrhla definici:

„Ageismus je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu, manifestovaná skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na základě jejich příslušnosti k určité kohortě/generaci.“

Ve slovníku můžeme číst ještě i další definici:

„Ageismus – neboli věková diskriminace je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu. Projevuje se skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich příslušnosti k určité generaci.“

Zdroj: S využitím Wikipedie

Související

Váš názor