Domů Rodina Etapy lidského života

Etapy lidského života

od jezzina

Kdy je člověk dítě, kdy dospělý a kdy starý? Bude se chovat předškolák jako školák? Jsou malá a velká mimina? Pro snadnější odpovědi na podobné otázky byl lidský život rozdělen na etapy. V prvních letech se etapy střídají rychle. Nejdelší etapou lidského života je dospělost. Poslední etapou je stáří. Etapy lidského života přicházejí nezadržitelně, časem. A čas nelze zastavit.

Etapy lidského života

Novorozenecké období

Novorozenec:  Do jednoho měsíce života.  Poprvé se samostatně nadechne. Důležitý kontakt s matkou.  Vyvinuty nepodmíněné reflexy. Hlavní potravou je mateřské mléko.

 • Novorozeneckým obdobím se nazývá prvních 28 dní života dítěte. Porodem se dostává do světa opaků – světlo, chlad, proudění vzduchu, pachy, hluky. Hlad a nepříjemné pocity při odchodu stolice a zahájení činnosti trávicího ústrojí (do 48 hodin z něj vyjde tak zvaná smolka, pak se již o trávení stará střevní mikroflóra). Místo plodové vody škrtící oblečky. Místo placenty tvrdé lůžko a tělo spoutané pokrývkou (či zavinovačkou). Na všechny tyto změny si musí novorozenec zvyknout v prvních dnech života.
  Genetická výbava mu pomáhá – začnou se rozvíjet vrozené reflexy: dýchání, sací reflex, reflex orientačně pátrací, úchopový. Ale také se vyvíjejí reflexy obranné – například úlek. Jestliže se všechny tyto nepodmíněné vrozené reflexy projevují správně, lékaři spokojeně konstatují správný psychomotorický vývoj.

Kojenecké období

Kojenec: 1 měsíc – 1 rok. Smích, úsměv, rozvoj sociálního kontaktu s blízkými osobami. Rozvoj poznávacích procesů – hlavně vnímání. Rozvoj motoriky – dítě se překulí na bříško, sedne si, plazí se, leze, postaví se, začíná chodit.

 • Mezi důležité vývojové pokroky patří, že kojenec dokáže uvědoměle sledovat zrakem. Dívá se oběma očima a dokáže sledovat pohyb. Otáčí oči i hlavičku ve směru pohybu.
  Právě tak dobře mu už slouží uši – najde zdroj zvuku (příjemného i nepříjemného) a otočí hlavu ve směru, odkud zvuk přichází. Je to souhra sluchu, pohybu hlavou a vnímání očima.
  Kojenec začíná tak zvaně broukat, čímž po svém napodobuje lidskou řeč.
  Pohyb hlavy není jen reakce na hluk nebo zrakový vjem – kojenec začíná dítě zvedat hlavu. Když je položíme na břicho, aktivně se vzpírá na rukách (na loktech), ale zvedá hlavu i bez opory rukou.
  Ve třech měsících už sice dítě prvotní silný úchopový reflex, ale ruce se pro ně stanou nově objevenou hračkou – prohlíží si je, hraje si s rukama, jednou ručkou se dotýká druhé. Dětští psychologové toto stádium vysvětlují jako prvotní poznávání sebe sama.

Batolecí období

Batole:  1-3 roky. Napodobuje dospělé. Začíná udržovat čistotu. Rozvoj osobnosti, rozvoj řeči, kladení otázek. Rozvoj hrubé i jemné motoriky.

 • Na počátku batolecího období dítě většinou způsoby pohybu volně kombinuje. Jde mu o to, dostat se odněkud někam, a to bez ohledu na techniku. Pak buď pokračuje v lezení nebo se gesty či hlasem dožaduje, aby jej dospělý zvedl a vodil. Samostatný pohyb vpřed po dvou nohách je objeven a bude sloužit po celý život k dobývání prostoru.
  Zároveň se zvládáním chůze se batolecí mozek připravuje na zvládnutí řeči. Rodiče či opatrovníci batoleti pomáhají opakováním a procvičováním všeho, co už umí: chůzi, slůvka, věty, říkadla a písničky i nekonečné dětské hry. Ty rychle rozvíjejí jeho jemnou motoriku, tedy práci rukou a jejich obratnost i postřeh.
  Tak se během batolecího období stává prudkým a současně zákonitým procesem z kojence chodící, myslící, mluvící a stále šikovnější človíček.

Předškolní věk

Předškolák: 3-6 let. Rozvíjí se řeč. Napodobuje dospělé. Chodí do školky, navazuje vrstevnické vztahy. Hlavní potřebou je hra.

 • Tato vývojová fáze začíná po třetím roce života a končí nástupem do školy. Dítě v předškolním období asi nejvíce charakterizuje silná snaha být aktivní a přenášet již získané a právě získávané schopnosti do praxe. Rozvinutá řeč je prvním znakem předškolního věku.
  Dítě má velkou slovní zásobu (v šesti letech okolo 3 000 slov). S oblibou se učí zpívat písničky a odříkávat zpaměti básničky. Rádo poslouchá pohádky (a někdy je i samo vypráví).
  Dítě si začíná „mluvit pro sebe“ – mluví nahlas, ale jeho proslov není určen nikomu dalšímu. Tento typ projevu předchází tzv. vnitřní řeči, komunikaci sama se sebou, která se bude později uplatňovat v přemýšlení a regulaci chování.
  Zvýšenou představivost lze pozorovat u všech předškolních dětí. Její role je velmi důležitá a neměla by být potlačována. Dítě se díky ní učí představit si samo sebe v nejrůznějších rolích společnosti (tatínek, maminka, policista apod.).

Školní věk

Školák: 6 – 12 let. Učí se ve škole číst, psát, počítat. Získává mnoho znalostí a dovedností. Tělesný vývoj, růst do výšky.

 • Specializují se zájmy dětí, dosahují prvních úspěchů v soutěžích.
  V šesti letech
  se děti bojí nadpřirozených jevů, bouřky, blesků, bojí se jít spát a být sám.
  V sedmi až osmi letech se děti bojí nadpřirozených bytostí, tmy,úrazů, katastrof, ohrožení – nukleární války například.
  V devíti až dvanácti letech se bojí zkoušení ve škole, z vysvědčení, úrazu, fyzického vzhledu. Obecně náctiletí se bojí sociálního nezačlenění, že nebudou přijati skupinou.

Dospívání

Dospívající: 12 – 22 let. Dospívá fyziky i duševně. Připravuje se na budoucí povolání. Puberta.

 • Puberta čili pubescence je období pohlavního dospívání. Nastává mezi dvanáctým a patnáctým rokem. Jejími projevy je pohlavní zrání, tělesné změny, první poluce, změna hlasu, kritičnost, ale rovněž kolísání nálad, citů, pocity nejistoty, sebepodceňování.
  Za největší problém s výchovou dospívajících chlapců i dívek považuji rodiče jejich neuspořádaný a roztěkaný život. Dospělí těžce zvládají jejich záchvaty smutku, euforie, agresivity a diví se, kde se to v jejich „děťátku“ bere.
  Dospívající děti mají pocit, že vědí o všem dost a odmítají mnohdy pomocnou ruku.

Dospělost

Dospělý: 22 – 65 let. Vykonává povolání. Zakládá rodinu. Stará se o děti.

Stáří

Starý člověk: 65 let – smrt. Odchod do důchodu. Dochází k úbytku sil, horší se zdravotní stav. Zhoršení smyslového vnímání a paměti. Předávání zkušeností. Užívá odpočinku.

Související

Váš názor