Domů Rodina Jak vyčistit hrob

Jak vyčistit hrob

od jezzina

Zanedbaný hrob, to není neblahá vizitka pochovaného nebožtíka, ale vizitka  jeho pozůstalých, respektive správců hrobu. Zanedbaný hrob, to je něco jako ošlapané a nevyčištěné boty. Každý si toho všimne, a každý hned učiní patřičné závěry. Zanedbaný hrob nijak neodráží city a vzpomínky pozůstalých. Je to věc společenská. Protože hrob na veřejném hřbitově není jen vzpomínkové místo pozůstalých konkrétní osoby, ale vzpomínkové místo všech návštěvníků hřbitova.

 Nebožtíci stav svých hrobů nevidí

Upravit a vyčistit hrob je služba, kterou konáme pro sebe i ostatní návštěvníky hřbitova, protože pochovaní už o našem počínání nevědí. My na ovšem pěkně zavzpomínáme, když místo jejich posledního odpočinku alespoň jednou dvakrát za rok uvedeme do pořádku a budeme jej v dobrém stavu udržovat.

Není hrob jako hrob

Způsob čištění a údržby hrobu se odvíjí od jeho typu. Hrob může být pokryt náhrobní deskou (v celé ploše nebo jen zčásti), rov může mít jen obrubník v případě, že je plocha hrobu pokryta trávou, květinovou výsadbou nebo kamennou drtí.

  • Nemáme-li zkušenosti, je vhodné nejdřív požádat o radu (nikoliv  pomoc) správce hřbitova (hrobníka), který dá cenné informace, jak podle typu hrob vyčistit, a jak o něj dlouhodobě pečovat.

Jak vyčistit hrob

Travnatý nebo květinový rov

Všechen plevel vyplejeme, odstraníme veškeré zbytky letniček, ponecháme jen trvalky nebo keříky. Zeminu zkypříme a hrabičkami urovnáme. Ještě před zámrazem můžeme v hlinitém rovu vyhloubit jamky, do nichž na Dušičky či Vánoce uchytíme například květináče s rostlými květinami. Travnatý rov sestříháme nebo sežneme, zbavíme nečistot. Travní plochu můžeme přiset nějakým ušlechtilým travním semenem a dobře zalít.

Umělý kámen teraco

Teraco (terrazzo, vyslovuj „teraco“) je materiál zhotovený ze směsi cementu a drobného štěrku sbroušený do hladkého až lesklého povrchu. Z teraca se vyráběly obrubníky a náhrobní desky především v 60. až 80. letech 20. století. Teraco lze čistit mechanicky (kartáč, saponát, eventuálně přípravek na čistění domácí sanitární keramiku či dlažbu). Teraco znečistěné rzí či mastnotou snese i čistící prostředky na kámen, které jsou zhotoveny na bázi kyselin nebo alkalické (teraco je inertní). Při jejich použití je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny na obalu přípravku.

Žulový náhrobek

Žulu většinou postačí vydrhnout kartáčem a silnějším saponátem. Na leštěnou žulu nebudeme používat ocelový kartáč. V případě úporných skvrn můžeme na žulu použít i chemická rozpouštědla nebo čističe sanitární keramiky na bázi kyselin, jakož i docela obyčejný ocet. Tyto kyselé přípravky rozpustí minerální usazeniny.

Aby mramor zůstal elegantní

Mramorový náhrobek můžeme čistit jemným kartáčem a tekutými bezfosfátovými „písky,“ které používáme na nádobí. Kámen před čistěním namočíme, pak důkladně opláchneme. Pamatujme si, že mramor nesmí přijít do styku s kyselinami včetně octu (leptají ho), a dále s rozpouštědly (rozpuštěná nečistota vsakuje do kamene a barví jej).

Pískovec dá hodně práce

Údržba pískovcového náhrobku je asi nejnáročnější. Porézní pískovec snadno vsakuje nečistoty, snadno zarůstá lišejníky a snadno se drolí. Pískovcový náhrobek nejprve nasucho vyčistíme rýžovým kartáčem a teprve pak kámen citlivě vydrhneme vodou s šetrnějším bezfosfátovým prostředkem. Čištěná místa hned oplachujeme čistou vodou. Proti tvorbě plísní a hub ošetříme pískovcový náhrobek prostředkem proti tvorbě vodní řasy, plísně a mechy s dezinfekčním účinkem. Lze ho zakoupit ve speciálkách pro dům a zahradu.

Odstranit mech a lišejníky

Mechem a lišejníky zarůstají i betonové náhrobky. Nejprve rostliny mechanicky odstraníme, pak kámen mokrou cestou vydrhneme a ošetříme přípravkem proti plísním a mechům se silným dezinfekčním účinkem. Odstraňuje a předchází tvorbě a ukládání vodních řas, plísní a hub. Může být použit pro účely prevence při dezinfekci a čištění náhrobků.

Cestička patří k hrobu

Cestičku kolem hrobu vyplejeme. Jestliže příliš zarůstá, můžeme ji pokropit herbicidním prostředkem. Dobrým řešením je vysypat cestičku (nebo i některé části rovu) kamennou drtí. Většinou je možno poradit se s hrobníkem (nebo správcem hřbitova), zda by nebylo možné tento materiál koupit přímo na hřbitově. Hrobník bude mít kontakt i na nejbližšího kameníka, který eventuálně může kamennou drť zajistit.

Související

Váš názor