Domů Rodina Puberta u chlapců

Puberta u chlapců

od admin

Puberta u chlapců bývá všeobecně považována za daleko výstřednější než puberta u dívek. Chlapci se zpravidla do puberty dostávají ve 13 letech. Tento vývojový proces, pro něhož jsou charakteristické první projevy pohlavní zralosti i vyrovnání rozdílů mezi rychlým tělesným a pomalejším psychickým vývojem, je u nich navíc – na rozdíl od dívek – dlouhodobější záležitostí.

Tělesné změny

Desátý až šestnáctý rok života lze v případě chlapců označit za období rychlého růstu. V této době navíc ruce a nohy rostou daleko rychleji než zbytek těla. Chlapecká postava postupně dostává hranatější podobu, pro niž jsou typická širší ramena. Chlapcům rovněž mohutní svalstvo.

Chloupky na těle

V období puberty se u chlapců objevují také chloupky pod pažemi a pubické ochlupení. Výraznější chloupky jim začínají růst i na nohách a rukách a často i na hrudi. Některým chlapcům může postupem doby zarůst také břicho, záda, hřbety rukou a nárty.

Růst vousů

Poslední změnou, která zpravidla v pubertě u chlapců probíhá, je růst vousů. Chlapcům nejdříve vyrazí vousy nad horním rtem, poté na tvářích a nakonec na bradě. Vousy, které rozhodně nemusí mít úplně stejnou barvu jako vlasy, jsou přitom nejprve měkčí, postupem doby však zdrsní.

Mutace hlasu

S růstem celého těla se chlapcům v pubertě zvětšuje také hrtan. Dochází tak k mutaci hlasu, který mění svou kvalitu. Hlas přitom chlapcům klesne zpravidla o jednu oktávu. Tuto změnu si se zřetelem uvědomují a často se za ni i stydí. A zvlášť tehdy, když jim hlas přeskočí do fistule. Změna hlasu je u chlapců dokončena přibližně kolem patnáctého roku života.

Chlapec

Růst penisu a poluce

Během puberty chlapcům roste penis a dochází také ke zvětšení varlat. Velikost penisu je přitom u každého chlapce či muže jiná. Průměrná délka ve ztopořeném stavu se pohybuje od 12 do 18 centimetrů. Chlapci již navíc velmi snadno dosahují erekce.

Zcela běžným jevem je rovněž noční poluce, která nastává přibližně ve 14 až 15 letech. Během spánku totiž u chlapců v pubertě dochází k nevědomé erekci a následnému výronu semene. Tento stav rozhodně nemusí být způsoben erotickým snem, ale tím, že chlapecké tělo není dosud adaptováno na nový systém.

Citový vývoj

U dívek, ale i u chlapců v pubertě se uvolňuje citová vazba k rodičům. Pubescenti začínají nově navazovat daleko intenzivnější přátelství se svými vrstevníky než kdy předtím. Hned na počátku puberty se totiž nově objevuje potřeba důvěrného vztahu s přítelem. Později bude tento vztah, pro který je charakteristická důvěra a možnost se svěřit, nahrazen vztahem partnerským. V období puberty tak zpravidla dívky a chlapci navazují i první heterosexuální vztahy a zvyšuje se u nich také sexuální touha.

Související

Váš názor