Domů Osobní rozvoj Extrovert: Charakteristika

Extrovert: Charakteristika

od jezzina

Co znamená, když se o někom řekne, že je extrovert? Je to poměrně často užívané slovo, setkáváme se s ním například na stránkách časopisů, zejména v nejrůznějších osobnostních testech. Zjednodušeně řečeno: Extrovert je typ člověka, který potřebuje lidi. Jaká je charakteristika extroverta? Kde se s extroverty můžeme potkat a co od nich můžeme očekávat?

Kdo je extrovert?

Extraverze je výraz používaný v psychologii k charakteristice osobnosti. Jde o jeden z faktorů tak zvaného pětifaktorového modelu popisu osobnosti, vytvořeného ve čtyřicátých letech 20. století, který měl přispět k systematizaci vlastností osobnosti a ke zjednodušení odborné psychologické komunikace. Kromě extraverze jsou dalšími faktory:

 • přívětivost,
 • svědomitost,
 • emocionální stabilita
 • a intelekt.

Do češtiny by se dala extraverze přeložit jako živost. O jedinci, kterého označujeme za extroverta, můžeme říci, že je velmi výřečný, hovorný, temperamentní, společenský, energický, sdílný, průbojný, smělý, spontánní, otevřený a aktivní.

Opakem je introverze.

Charakteristika extroverta

Výraz extrovert pochází z latinského slova vertere, které znamená obracet, a předložky ex-, která označuje z, tedy zevnitř ven. Extrovert je proto podle tohoto výkladu člověk obrácený ven, člověk, který se zaměřuje na své okolí. Lidi v okolí pro něho nejsou přítěží, dá se říci, že je naopak vyhledává. Kontakt s lidmi potřebuje extrovert pro svůj každodenní život, jinak by byl nešťastný. Mezi lidmi se extrovert cítí doslova jako „ryba ve vodě“. Protože je rád mezi lidmi, nedělá mu potíže navazovat stále nové kontakty a vztahy – ne vždy ale hluboké a kvalitní. Většinou zůstávají na povrchu. Při takovém množství lidí, se kterými se extrovert setkává, by to ani jinak nešlo. Trvalých a citově hlubokých vztahů má jen několik za život, ostatní zůstávají ve formě „známostí“.

Kde se extrovert nejlépe uplatní?

Extroverty najdeme nejspíš mezi:

 • učiteli,
 • herci,
 • zpěváky a jinými lidmi veřejně vystupujícími,
 • politiky,
 • novináři,
 • právníky,
 • turistickými průvodci,
 • ale i kněžími,
 • taxikáři,
 • pracovníky služeb
 • a úředníky.

A samozřejmě mezi lidmi z takzvané hospodářské sféry:

 • manažery a pracovníky řídicích aparátů,
 • reklamními pracovníky,
 • obchodníky a dealery,
 • prodavačkami
 • a sekretářkami.

Psycholog nás „prokoukne“

Tradiční typologii založenou na praktických pozorováních a zkušenostech nahradili moderní psychologové faktorovou analýzou. V té detailně popsali lidské vlastnosti a zjišťovali, které z nich spolu souvisejí. Tak z tisíců různých projevů dospěli nakonec k základním faktorům chování. Z nich pak vyšli nejvýraznější společní jmenovatelé: póly extrovert-introvert a emoční stabilita-labilita. Mezi tyto krajní polohy nás psycholog zasadí a a z naší pozice usoudí, jak se budeme chovat. Bude například vědět, že jako emočně labilní extrovert budeme mít sklon k hysterickým reakcím.

Existují však i další důležité charakteristiky, které posoudí třeba to, zda se člověk výrazně řídí smysly, či intuicí, jakýmsi svým vnitřním hlasem.

Související

3 komentáře

Tamy 26.5.2017 - 15.00

To sedí, jsem extrovert a pracuji jako turistický pruvodce

Reply
Anonym 21.2.2019 - 9.15

Jsem extrovet jako poleno, úplně to na mě sedí

Reply
Vašek 25.5.2019 - 6.56

Tak nevím, mám rád lidi, jsem rád ve společnosti, ale v práci pracuji sám a nevadí mi to a na rybách jsem vyloženě rád sám. Tak jsem asi něco mezi

Reply

Váš názor