Domů Rodina Jak probíhají a co koupit ke křtinám

Jak probíhají a co koupit ke křtinám

od jezzina

Křtiny jsou rozsahem malá rodinná událost velkého významu. Křtiny zahrnují rozhodnutí rodičů nechat dítě pokřtít, výběr místa a data křtu, domluva s příslušným duchovním, nákup potřebných rekvizit, samotný křest svatý a následná malá oslava „komorního“ rázu. Tak to jsou křtiny.  Koho na ně pozvat? A naopak, jsme-li na křtiny pozvaní, co s sebou přinést jako „prezent“?

Křesťana dělá v první řadě křest svatý

Když se řekne „křtiny“ obvykle se vybaví slavnostní rituál, při kterém se novorozenému dítěti dostává první ze sedmi svátostí církve. „Křest nemluvňat je a asi zůstane nejobvyklejším způsobem křtu v katolické církvi, v pravoslavných církvích, ale i v mnoha reformačních církvích,“ připomíná Pavel Hradílek ve stati Křest dětí na serveru getsemany.cz.

Křest se uděluje (symbolickým) ponořením do vody nebo omytím vodou. Přitom se říká: „XXX (jméno v pátém pádě), já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Křest dětí, otázka a odpovědi

 • Podle církevního práva je ke křtu dětí potřeba souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich a dále opodstatněná naděje, že dítě bude vychováváno v příslušném náboženství; jinak se křest odloží.

Musí být oba rodiče stejné víry?

 • Při církevně uzavíraném manželství se snoubenci při svatebním obřadu zavazují, že udělají všechno, co bude moci, aby děti z tohoto manželství byly pokřtěny a křesťansky vychovány.

Jak to je se křtem nemanželských dětí?

 • V současné době se skoro polovina dětí rodí nesezdaným dvojicím. Mohou být jejich děti pokřtěny? Odpověď lze nalézt na stránkách katolik.cz. „Sňatek rodičů není přímo nutnou podmínkou křtu,“ uvádí se tam. „I když i tahle životní okolnost částečně vypovídá o víře rodičů. Dítě by ale nemělo pykat za jejich chyby.“

Rozhodnutí ke křtu potomka

K rozhodnutí nechat své dítě pokřtít by měly vést jedině duchovní důvody. Neměla by to být panující móda či snaha „zalíbit, zavděčit“ se prarodičům nebo příbuzným. Proto i duchovní (jakékoliv křesťanské církve) doporučují, zjistit si podmínky křtu ještě před narozením dítěte.

Po jeho narození zajít na faru křest domluvit. Obvykle se křtí ve farním kostele, kde se rodiče zúčastňují bohoslužeb nebo je v místě trvalého bydliště. Výjimečně si lze domluvit křest i v jiném kostele.

Při domluvě s knězem se stanoví místo a forma přípravy, popřípadě i datum křtu. Během přípravy se mimo jiné dozvědí jak bude obřad křtu plynout, jaké jsou jeho jednotlivé části, symbolika, jak se chovat a co a kdy odpovídat, jaké dokumenty je třeba přinést a jaké formality vyřídit (například vyplnit formulář žádosti o křest), dále je třeba rodný list dítěte, oddací list rodičů, případně souhlas se křtem od faráře z místa trvalého bydliště, pokud se křtí jinde).

Proč bývají křtiny v neděli?

Křest je úzce spjat s Ježíšovou smrtí na kříži a jeho zmrtvýchvstáním. Proto se nejčastěji křtí o Velikonocích nebo alespoň v neděli, kdy má co nejvíc zářit radost z Ježíšova vítězství nad smrtí a hříchem.

Kdo a co je kmotr

Kmotr stojí po boku rodičů dítěte, spolu s nimi dítě představuje při křtu a snaží se, aby pokřtěný žil křesťanským životem. Nejdřív pomáhá rodičům s křesťanskou výchovou dítěte a později je oporou ve věcech víry samotnému kmotřenci. A rovněž se za svého kmotřence modlí.

Kmotrem nemůže být rodič dítěte. Rovněž se doporučuje, aby mezi kmotrem a kmotřencem nebyl příliš velký věkový rozdíl (například aby kmotr nebyl ve věku prarodičů kmotřence).  Rozdíl v myšlení a pohledu na svět může hrát svou roli například při dospívání dítěte, kdy mladý člověk pomocníka ve věcech víry potřebuje.

Co je ke křtu potřeba, co přinést

Rodiče zajišťují křestní svíci a křestní roušku.

 1. Rouška je bílý pruh látky, obvykle zdobený nějakými výšivkami (datum a místo křtu, citáty z bible a podobně). Tato rouška se může vyrobit doma nebo ji lze zakoupit v prodejnách s liturgickými potřebami.
 2. Křestní svíce je ozdobená svíce, která se při křtu zapálí od svíce velikonoční – paškálu. Lze ji koupit společně s rouškou.

Bílé roucho při křtu symbolizuje křestní nevinnost dítěte, plamen znázorňuje zmrtvýchvstalého Krista, světlo víry má také svítit na cestě životem.

Kolik stojí křest

 • Za samotný obřad křtu se neplatí. Po domluvě s duchovním se však platí příspěvek, kterým jsou uhrazeny služby kostelníka, varhaníka, ministrantů, dále osvětlení kostela a květinová výzdoba.

Dary od kmotra pro kmotřence

Po obřadu v kostele následuje malá oslava v kruhu nejbližších. Jsou na ni pozváni blízcí příbuzní, kmotři a jejich protějšky, případně velice blízcí přátelé. Na oslavě, která se nese v komorním duchu a může mít jen podobu oběda nebo svačiny, jsou předávány dárky. Jsou určeny „křtěňátku“ a podle toho se vybírají.

Nejhodnotnější dárek tradičně předává kmotr/kmotra (tak zvaně „do kolébky“). Nejčastěji to bývá:

 • zlatý řetízek – buď s křížkem
 • nebo se symbolickým medailonem. Na medailonu může být vyobrazení patrona pokřtěného (svatý, jejichž jméno dostal), vyobrazení jiných svatých, kteří mají jistou pomocnou nebo ochrannou moc.
 • Méně často to je samotné jméno pokřtěného.
 • Kmotr také svému kmotřenci dává bibli v hodnotné vazbě, někdy opatřenou jménem pokřtěného.
 • Tradičním dárkem bývají zlaté nebo stříbrné lžičky nebo stříbrné tepané misky (symbolika „na kaši“),
 • zlaté nebo stříbrné mince;
 • děvčeti zlaté náušnice.
 • Finanční dar se dříve řešil vkladní knížkou, v současné době může kmotr nechat kmotřenci založit bankovní účet s počátečním vkladem (na studia například).

Dary ostatních hostů křtin

Také ostatní účastníci křtin by měli děťátko něčím podarovat. Nemusejí být tak hodnotné jako od kmotra, mělo by se ovšem dbát na dobrý vkus a vážnost obřadu. Mohou to být třeba:

 • první botky-capačky, ale kvalitní, kotníčkové a kožené;
 • solidně vázaná velká pohádková kniha;
 • ilustrovaná kniha říkadel;
 • dětská bible;
 • atlas zvířat;
 • vkusně zhotovená ozdobná krabička na upomínkové drobnosti;
 • fotoalbum…

Dary by měly odpovídat důležitosti křtu, proto by měly mít trvalou hodnotu a nikoliv spotřebitelský charakter (pleny, hračky, kosmetika a podobně).

Související

Váš názor