Domů Osobní rozvoj Jak se chovat v Turecku

Jak se chovat v Turecku

od jezzina

Do Turecka ročně odjíždí z České republiky značné množství turistů, někdy i zahraničních pracovníků. Přesto pro nás Turecko zůstává zemí s naprosto odlišnou kulturou i mentalitou místních obyvatel. Cestující si toho musejí být vědomi, aby jejich pobyt v zemi „obráceného půlměsíce“ zůstal bez komplikací. Předpokládá to domácí přípravu. Jak se chovat v Turecku?

Turecko: Hlavně mít v pořádku doklady

Při cestování a pobytu ve všech oblastech Turecka je třeba dbát maximální opatrnosti. Ministerstvo zahraničí České republiky doporučuje:

 •  zásadně se vyhýbat všem shromážděním osob,
 •  sledovat aktuální doporučení Zastupitelského úřadu Ankara a Generálního konzulátu Istanbul.
 • Dále je třeba dbát pokynů tureckých orgánů,
 • být v kontaktu s cestovní kanceláří, která cestu zařizuje, nebo s hostící organizací, univerzitou či společností.
 • Je nutno rovněž pravidelně sledovat média a jiné informační zdroje o aktuální bezpečnostní situaci v zemi,
 •  vyhýbat se fotografování vojenských objektů nebo objektů podobného charakteru.

Ministerstvo zahraničních věcí připomíná nutnost mít při sobě bez výjimky vždy platný cestovní pas.
Před cestou do Turecké republiky je nutné ověřit platnost cestovního dokladu. Turecký zákon číslo 6458 uvádí:
„Cizinci bude odepřen vstup do země, jestliže jejich pas či cestovní dokument pozbude platnost šedesát dnů před vypršením platnosti víza, vízové výjimky nebo povolení k pobytu“.
Vzhledem k nejasnému výkladu, kdy není zřejmé, zdali se počítá šedesát dnů před předpokládaným ukončením pobytu bezvízových cizinců či v délce možného maximálního krátkodobého pobytu se doporučuje k vlastnímu uvážení, aby držitelé cestovních dokladů České republiky před vstupem na území Turecké republiky měli platnost cestovního pasu/dokladu v rozsahu 150 dnů (tj. maximální délka krátkodobého pobytu do 90 dnů a zmíněná odkladná lhůta 60 dnů).
(Zdroj: MZV ČR)

Velvyslanectví podá přesné informace

Podmínky vstupu na své území určuje vždy Turecká republika a z toho důvodu je vhodné si zjistit podmínky vstupu a předpokládaného pobytu přímo u Velvyslanectví Turecké republiky v Praze.

 • V případě předpokládaného krátkodobého pobytu za jiným než turistickým účelem se doporučuje se vždy informovat u Velvyslanectví Turecké republiky v Praze o podmínkách vstupu, neboť v takových případech může vždy vznikat vízová povinnost.
 • Případné porušení podmínek vstupu či pobytu může vést k odepření vstupu na území Turecké republiky a následné deportaci či deportaci přímo.

Jak se v Turecku domluvit

Když se turista bude pohybovat po tureckém území, bude muset používat nějaký komunikační jazyk. Úředním jazykem je turečtina, tu však ovládá jen málo Čechů. Ovšem znalost ostatních světových jazyků, především němčiny a angličtiny, je mezi obyvatelstvem nízká. S němčinou to je ovšem lepší, protože hodně Turků má vazby na Německo (bývalí “gastarbeiteři”) a vyplývá z bývalého administrativně správní členění. Znalost angličtiny, případně francouzštiny je omezena na vzdělanější vrstvy a významná turistická střediska.

Kulturní zvyklosti v Turecku

Turista musí mít stále na vědomí, že Turecko je islámská země. A že ani turistům není tolerováno chování mimo zvyklosti, přestože má islám v Turecku umírněnější podobu.

 • Především je nutno respektovat velkou úctu místních obyvatel k islámu. A právě tak úctu ke státním symbolům a zakladateli státu Atatürky. Z toho plyne: nepouštět se do žádných náboženských a jinak ideologických hovoru, nebavit se o politice.
 • Ženám mladšího a středního věku se nedoporučuje, aby se ve večerních hodinách pohybovaly bez mužského doprovodu.
 • Mimo turistická letoviska by se ženy neměly oblékat nevhodně: vyzývavě, s odhalenými částmi těla (nohy, paže, břicho, záda, ňadra). Takové oblečení by mohlo u místních obyvatel vyvolat nevoli a reakce.
 • Na veřejnosti by měly mít ženy alespoň zahalená ramena a muži dlouhé kalhoty.
 • Je společensky nepřijatelné, aby v autobusu žena obsadila místo vedle muže s kterým se navzájem nezná.
 • Na veřejnosti nebo ve společnosti není vhodné hlasitě smrkat.
 • Za neuctivé je považována i nadměrná konzumace alkoholu a opilost.
 • Pánské toalety se značí „baylar“, dámské „bayanlar“. Mimo lepší hotely a restaurace jsou v Turecku – jak jinak – toalety tureckého typu. Toaletní papír se vhazuje do koše a je třeba přinést si vlastní. Některé toalety jsou placené, některé jsou zdarma, například ty u mešit. Je třeba mít vlastní toaletní papír.
 • Před vstupem do mešity je  nutno vyzout boty a odložit je na místo k tomu určené.  Ženy musí mít zahalená ramena, kolena a vlasy zakryté šátkem. Muži musí mít dlouhé kalhoty. V době modlitby by turisté měli zůstat tiše stranou, nevstupovat přímo do chrámu. V mešitě se nefotí, ani tajně.

MZV ČR doporučuje všem cestovatelům registraci v systému DROZD.

Nouzová linka velvyslanectví ČR v Ankaře: 0090 532 375 13 87

Vedoucí konzulárního úseku velvyslanectví ČR v Ankaře: 0090 532 244 45 26

Nouzová linka generálního konzulátu ČR v Istanbulu: 0090 533 257 3880

Vedoucí konzulárního úseku generálního konzulátu ČR v Istanbulu: 0090 542 513 0477

Zdroj: S využitím informací MZV ČR

Foto: pixabay.com

Související

Váš názor