Domů Osobní rozvoj Kdy půjdu do důchodu

Kdy půjdu do důchodu

od jezzina

K odchodu do důchodu je nutno splnit podmínky stavené českou legislativou. Není to pouze věk či zdravotní stav, ale předvším délka a výše platby sociálního pojištění. S výpočtem nároku mohou pomoci zaměstnanci příslušného odboru správy sociálního zabezpečení, a nebo lze použít výpočtové důchodové kalkulačky.

Vznik nároku na pobírání důchodu

K tomu, aby byl člověku přiznán nárok na pobírání důchodu (starobního, předčasného nebo invalidního) musí splnit podmínku doby sociálního pojištění. Od roku 2009 se délky povinné doby pojištění zvyšuje, takže je třeba pro každý rok výpočtu znát přesné informace. Doba sociálního pojištění je rozhodující i pro odchod do předčasného důchodu.

 1. Věk pro nástup do starobního důchodu závisí na pohlaví a ročníku narození.
 2. Do předčasného starobního důchodu mohou lidé nastoupit tři roky předtím, než dosáhnou důchodového věku, ale doba pojištění nemůže být kratší.

Podívejte se kdy půjdete do důchodu.

  Rok

  narození

  Důchodový věk činí u
  mužů žen s počtem vychovaných dětí
  0 1 2 3 – 4 5 a více
  1936

  1937

  1938

  1939

  1940

  1941

  1942

  1943

  1944

  1945

  1946

  1947

  1948

  1949

  1950

  1951

  1952

  1953

  1954

  1955

  1956

  1957

  1958

  1959

  1960

  1961

  1962

  1963

  1964

  1965

  1966

  1967

  1968

  1969

  1970

  1971

  1972

  1973

  1974

  1975

  1976

  1977

  60r+2m

  60r+4m

  60r+6m

  60r+8m

  60r+10m

  61r

  61r+2m

  61r+4m

  61r+6m

  61r+8m

  61r+10m

  62r

  62r+2m

  62r+4m

  62r+6m

  62r+8m

  62r+10m

  63r

  63r+2m

  63r+4m

  63r+6m

  63r+8m

  63r+10m

  64r

  64r+2m

  64r+4m

  64r+6m

  64r+8m

  64r+10m

  65r

  65r+2m

  65r+4m

  65r+6m

  65r+8m

  65r+10m

  66r

  66r+2m

  66r+4m

  66r+6m

  66r+8m

  66r+10m

  67r

  57r

  57r

  57r

  57r+4m

  57r+8m

  58r

  58r+4m

  58r+8m

  59r

  59r+4m

  59r+8m

  60r

  60r+4m

  60r+8m

  61r

  61r+4m

  61r+8m

  62r

  62r+4m

  62r+8m

  63r+2m

  63r+8m

  63r+10m

  64r

  64r+2m

  64r+4m

  64r+6m

  64r+8m

  64r+10m

  65r

  65r+2m

  65r+4m

  65r+6m

  65r+8m

  65r+10m

  66r

  66r+2m

  66r+4m

  66r+6m

  66r+8m

  66r+10m

  67r

  56r

  56r

  56r

  56r

  56r+4m

  56r+8m

  57r

  57r+4m

  57r+8m

  58r

  58r+4m

  58r+8m

  59r

  59r+4m

  59r+8m

  60r

  60r+4m

  60r+8m

  61r

  61r+4m

  61r+8m

  62r+2m

  62r+8m

  63r+2m

  63r+8m

  64r+2m

  64r+6m

  64r+8m

  64r+10m

  65r

  65r+2m

  65r+4m

  65r+6m

  65r+8m

  65r+10m

  66r

  66r+2m

  66r+4m

  66r+6m

  66r+8m

  66r+10m

  67r

  55r

  55r

  55r

  55r

  55r

  55r+4m

  55r+8m

  56r

  56r+4m

  56r+8m

  57r

  57r+4m

  57r+8m

  58r

  58r+4m

  58r+8m

  59r

  59r+4m

  59r+8m

  60r

  60r+4m

  60r+8m

  61r+2m

  61r+8m

  62r+2m

  62r+8m

  63r+2m

  63r+8m

  64r+2m

  64r+8m

  65r+2m

  65r+4m

  65r+6m

  65r+8m

  65r+10m

  66r

  66r+2m

  66r+4m

  66r+6m

  66r+8m

  66r+10m

  67r

  54r

  54r

  54r

  54r

  54r

  54r

  54r+4m

  54r+8m

  55r

  55r+4m

  55r+8m

  56r

  56r+4m

  56r+8m

  57r

  57r+4m

  57r+8m

  58r

  58r+4m

  58r+8m

  59r

  59r+4m

  59r+8m

  60r+2m

  60r+8m

  61r+2m

  61r+8m

  62r+2m

  62r+8m

  63+2mr

  63r+8m

  64r+2m

  64r+8m

  65r+2m

  65r+8m

  66r

  66r+2m

  66r+4m

  66r+6m

  66r+8m

  66r+10m

  67r

  53r

  53r

  53r

  53r

  53r

  53r

  53r

  53r+4m

  53r+8m

  54r

  54r+4m

  54r+8m

  55r

  55r+4m

  55r+8m

  56r

  56r+4m

  56r+8m

  57r

  57r+4m

  57r+8m

  58r

  58r+4m

  58r+8m

  59r+2m

  59r+8m

  60r+2m

  60r+8m

  61r+2m

  61r+8m

  62r+2m

  62r+8m

  63r+2m

  63r+8m

  64r+2m

  64r+8m

  65r+2m

  65r+8m

  66r+2m

  66r+8m

  66r+10m

  67r

  Invalidní důchod

  Invalidní důchod není automaticky přiznán tomu, kdo má zdravotní potíže, které mu brání ve výkonu práce. I pro vznik nároku na ibvalidní důchod musí být splněna podmínka určité délky pojištění, která je odstupňována podle věku žadatele. Teprve poté je přihlíženo k návrhu posudkového lékaře. Invalidní důchod (invaliditita) je odstupňována podle podle zdravotního stavu žadatele od prvního do třetího stupně.

  Nárok na vznik starobního důchodu vzniká i lidem dlouhodobě nezaměstnaným, ale doba, kdy byli evidováni na úřadu práce se započítává v omezeném rozsahu (opět je nutno vždy vycházet z konkrétní situace žadatele).

  Náhradní doba pro výpočet důchodu

  Do doby pojištění pro vznik nároku na důchod (starobní, předčasný nebo invalidní) je započítávána i tak zvaná náhradní doba. Nevztahuje se na ni nějaký paušální výpočet, vždy je třeba náhradní dobu konkretizovat.

  Náhradní dobou pojištění je myšlena doba, kdy člověk nemohl odvádět důchodové pojištění, protože z určitých důvodů neměl žádný příjem. U přesně stanovených činností se doba započítává v plné výši (vojenská služba, péče o dítě, péče o bezmocnou osobu), v některých dalších případech se započítává jen 80 procent doby.

  Možné činnosti v náhradní době

  • Výkon vojenské základní (prezenční) služby
  • Náhradní vojenská (civilní) služba
  • Péče o dítě do čtyř let
  • Péče o bezmocného člověka (II. až IV. stupeň závislost)
  • Péče o bezmocné dítě do deseti let i v I. stupni závislosti)
  • Denní studium do roku 2010, nejvýše však do 26 let. (Studium od roku 2010 už není započítáváno)
  • Výuka nebo příprava zdravotně postiženého pro zaměstnání
  • Přiznaný invalidní důchod třetího stupně
  • Přiznání pracovní neschopnosti po ukončení pracovní (výdělečné) činnosti na konci pracovního poměru (zaměstnání) v tak zvané ochranné lhůtě.
 1. Nezaměstnanost, respektive evidence na úřadu práce a v ní doba pobírání podpory v nezaměstnanosti (maximálně tři roky)
 2. Související

  Váš názor