Domů Bydlení Neoprávněná vstup na cizí pozemek

Neoprávněná vstup na cizí pozemek

od jezzina

Sice náš právní řád, a ani kulturně-historické zvyklosti, neopravňuje majitele pozemku použít střelnou zbraň na osobu, která neoprávněně vstoupila na jeho pozemek, ale zase tak úplně beztrestné to není. Neoprávněný vstup na cizí pozemek lze dokonce posuzovat z různých právních pohledů, a to podle občanského i trestního zákoníku.

Vlastnická práva, ale i omezování domovní svobody

Neoprávněný vstup na pozemek řeší Nový občanský zákoník v díle Vlastnictví. Protože vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím. V některých případech by ale mohl být neoprávněný vstup na cizí pozemek posuzován jako porušování domovní svobody – stačilo by, aby byl pozemek oplocen. A porušování domovní svobody, to už je oblast práva trestního. Smyslem tohoto ustanovení trestního zákona je ochrana ústavou zaručené svobody občana na ochranu prostor, které jsou jím užívány k bydlení.

Porušení vlastnických práv

O svém pozemku, tedy i o tom, kdo na něj může vstupovat a kdo nemůže, rozhoduje vlastník. Protože podle zákona vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit.

  • Na cizí pozemek mohou za určitých okolností vstupovat sousedé. Podle znění zákona vlastník umožní sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak. Soused však nahradí vlastníku pozemku škodu tím způsobenou.
  • Na cizí pozemek může vstoupit i vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou. Může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.
  • Vlastník nemovité věci, v jehož prospěch byla nezbytná cesta povolena, poskytne jistotu přiměřenou případné škodě způsobené na dotčeném pozemku; to neplatí, je-li zjevné, že patrná škoda na dotčeném pozemku nevznikne.

Porušování domovní svobody

Porušování domovní svobody je trestný čin, který nelze podceňovat nebo brát na lehkou váhu. Stačí málo a z neoprávněného vniknutí na cizí zahradu – a případně s dalšími dvěma kamarády – se stane trestný čin s až pětiletou sazbou. Porušování domovní svobody je další důvod, proč na cizí pozemky neoprávněně nevstupovat.

  1. Kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
  2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, užije-li při činu uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku (třeba plot), jejímž účelem je zabránit vniknutí.
  3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, jestliže užije při činu uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí a takový čin spáchá se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.

Neoprávněným vniknutím je jak aktivní překonání nesouhlasu uživatele obydlí, tak i vstup do obydlí bez jeho vědomí. Ochrana se poskytuje uživateli obydlí proti vlastníkovi obydlí (například majiteli nájemního domu), pokud do bytu vnikne neoprávněně. Ochrana se vztahuje i na prostory užívané k bydlení krátkodobě, například hotelový pokoj, a také na všechny uzavřené nebo ohrazené prostory (příslušenství), které s užíváním obydlí přímo souvisí (například sklep, půda, garáž, zahrada). Zásahy do této svobody jsou možné jen na základě zákonného oprávnění.

Související

4 komentáře

r. 31.10.2017 - 2.27

prosím o radu, jsme dva majitelé jedné nemovitosti kterou vlastníme napůl, jak zabránit příchodu cizí osoby do nemovitosti pokud jeden z nás souhlasí a druhý nesouhlasí, nesouhlas jedné osoby by měl stačit na zamezení vstupu cizí osobě do nemovitosti, ta ale nesouhlas za podpory druhé souhlasící osoby stále ignoruje, zdá se to jako neřešitelná situace, jak bych měl postupovat dále? Děkuji za odpověď

Reply
Š. 11.5.2018 - 19.37

prosím o radu, jsme dva majitelé jedné nemovitosti kterou vlastníme napůl, jak zabránit příchodu cizí osoby do nemovitosti pokud jeden z nás souhlasí a druhý nesouhlasí, nesouhlas jedné osoby by měl stačit na zamezení vstupu cizí osobě do nemovitosti, ta ale nesouhlas za podpory druhé souhlasící osoby stále ignoruje, zdá se to jako neřešitelná situace, jak bych měl postupovat dále? Děkuji za odpověď

Reply
Faboš 9.12.2018 - 23.45

Myslím si, že kvalitní plot dokáže vyřešit naprostou většinu takovýchto neoprávněných vstupů na pozemek. Předtím, než jme si pozemek oplotili, tak nám také lidi chodili na ovoce a dřevo, od té doby co máme plot se však už nikdo neodvážil.

Reply
Fanda 8.10.2022 - 20.22

Prosím o radu , byl jsem shánět kamaráda doma a vstoupil jsem na jeho pozemek za účelem vyzvednutí věci a zazvineni u jeho dveří jestli je doma, vstoupil jsem otevřenou brankou v plotě , zjistil jsem , ze mi tam nic nenechal u dveří a na zvonek nikdo neotevřel. Tak jsem odešel , nic jsem mu neodnesl ani neponicil vstupní branku. Vím , že tam má kamery a na nich je vše vidět . Teď mě kontaktovala policie , že jsem tam neoprávněně vstoupil !
Co mám prosím dělat , nejsem žádný zloděj a známe se 20 let .
Děkuji za radu
Fanda

Reply

Váš názor