Domů Rodina Paragraf na dítě

Paragraf na dítě

od jezzina

„Mám paragraf na dítě,“ oznamuje matka menšího dítě svému zaměstnavateli.  A oba vědí, o čem je řeč, ačkoliv výraz „paragraf na dítě“ vůbec nespadá pro oficiální právní terminologie. Je tím myšleno čerpání dávky nemocenského pojištění, která se správně nazývá „ošetřovné“. Nároky na ni jsou přesně stanoveny zákonem. Protože se výše vyplácené může každým rokem měnit, zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky pro každý rok aktuální výpočet.

Paragraf na dítě nemusí být jen při nemoci

Tak zvaný paragraf na dítě mohou čerpat lidé v zaměstnaneckém poměru, kteří pečují o nemocného člena domácnosti nebo se musejí postarat o zdravé dítě ve věku do deseti let, které z nějakého prokazatelného a závažného důvodu nemůže jít do školy nebo do jiného zařízení, kde obvykle tráví čas, kdy je rodič v práci. Tím důvodem může být uzavření školy (epidemie nemoci, tzv. „uhelné prázdniny“ mimo plán řádných prázdnin, havarijní stav v zařízení, nařízená karanténa v případě výskytu infekční nemoci v zařízení.

Nárok na „paragraf na dítě“ je možno nárokovat i v případě, že onemocní člověk, který se jinak o dítě do deseti let stará – což znamená, že například pracující babička si může požádat o „paragraf“ na pečování o dítě, jehož matka onemocněla.

Střídání dobu neprodlouží

  • Nárok na ošetřovné nevzniká, jestliže druhý rodič uplatňuje nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Ale v situaci, kdy tento rodič (pobírající jednu ze zmiňovaných dávek) onemocní, může druhý rodič o „paragraf na dítě“ – tedy ošetřovné – požádat.
  • Každý z rodičů může při jedné situaci (nemoc nebo uvedené důvody) požádat jen jednou, ale příspěvek může být přiznán oběma postupně (aby se v péči o dítě mohli vystřídat). Ale jen jednou, a doba ošetřování se tím neprodlužuje.
  • Když například během školní karantény dítě onemocní nebo se mu během jedné nemoci změní diagnóza, nemůže rodič žádat o nové ošetřování.

Kdo má nárok na ošetřovné

Nárok na ošetřovné nevzniká lidem, jejichž pracovní poměr je v jen v malém rozsahu, lidem pracujícím na základě dohody o provedené práci, osobám samostatně výdělečně činným nebo členům kolektivních orgánů právnické osoby.

Doba vyplácení dávky

  1. Při ošetřování dítěte (člena domácnosti) je z nemocenského pojištění hrazeno devět kalendářních dní (tedy jsou do této doby počítány i sobota a neděle či státní svátky).
  2. U osamělých lidí, kteří sami pečují o alespoň jedno dítě do 16 let, které ještě nedokončilo základní školu, se tato doba prodlužuje na maximálně 16 dní.

Související

Váš názor