Domů Historie Platón

Platón

od jezzina

Řecký filosof, kterého dějiny znají pod jménem Platón, žil na přelomu pátého a čtvrtého století před Kristem. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů všech dob. Společně se Sókratem Platón obrátil pozornost filosofů od úvah o povaze a původu světa k otázkám člověka a lidské společnosti. Platón byl zakladatelem athénské Akademie, která se stala vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím.

Mládí největšího z filosofů

Aristoklés, který později používal psoudonym Platón, se narodil roku 427 př. n. l. otci Aristónovi a matce Periktioné. Rodiče žili v Athéních, a nebyli to „žádní chudáci“.

  • Otec Aristón odvozoval svůj původ od krále Kodra
  • a jeho žena Periktioné pocházela z rodu Solóna.

Jejich syn dostal tu nejlepší  výchovu a vzdělání, jakých bylo v té době možné. Jeho učitelé a vychovatelé byli vzdělaní sofisté. Naučili ho uměním, která byly považována za klíčová pro budoucího politika: dostal vynikající vzdělání v gramatice, hudbě, gymnastice a ve filosofii. Výborně znal všechna dobová i starší díla týkající se filosofie, matematiky, astronomie, geografie, historie, ale také řeckou poezii.

Životní setkání: Sokrates a jeho učení

V mládí Platón psal básně a tragédie. Bylo mu dvacet let, když potkal filosofa Sokrata a zůstal u něho po zbývajících osm let Sokratova života. Vedle Sokrata a sofistů formovali Platóna i jiní filosofové – například Hérakleitos z Efesu, Kratylus,  pythagorejci.

Po otřesném zážitku Sókratova odsouzení a následné popravy Platón opustil Athény a na nějakou dobu odcestoval do Megary. Při pozdějších dlouhých cestách, které ho zavedly až do Egypta, poznal tamější náboženství a učení egyptských kněží. Většinu života ovšem trávil v Athénách. Platónovy myšlenky nebyly od začátku stejné, ale měnily se pod různými vlivy. Odmítl politické angažmá a především píše.

Platónovy spisy

Své spisy psal většinou formou fiktivních rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, jimž Sókratés svými otázkami pomáhá vyvrátit předsudky a nezralé názory a dospět k lepšímu poznání. Platón napsal desítky spisů, kromě několika výjimek to jsou všechno dialogy, některé i hodně rozsáhlé. Psané dialogy se zachovaly; zachovalo se jich dokonce víc, než napsal, protože jeho žáci občas pokračovali pod jeho jménem. Celé Platonovo rozsáhlé dílo máme i česky, v překladu Františka Novotného.

Platónovými ústředními tématy jsou:

  • rozdíl mezi pravým poznáním a pouhým míněním;
  • ctnost a možnost výchovy ke ctnosti;
  • spravedlivé, a přitom trvalé uspořádání obce;
  • dobro jako konečný cíl člověka i obce.

Platónská Akademie

Ve své zahradě Platón založil školu zvanou Akadémie,  kde zdarma vzdělával své žáky ve filozofii.. Akademie se stala Platonovi smyslem života. Škola se nevěnovala jenom filosofii, ale taky dalším oborům, včetně přírodních věd. V závěti školu odkázal svému synovci Speusippovi. Akademie fungovala až do začátku 6. století n. l.

  • Platón zemřel v Athénách ve vysokém věku 82 (nebo 84) let.

Související

Váš názor