Domů Bydlení Revize kotlů na tuhá paliva

Revize kotlů na tuhá paliva

od jezzina

Novela zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 zasáhne od roku 2016 chod běžných domácností, které žijí v rodinných domech vyhřívaných kotli na pevná paliva. Od 1. ledna roku 2017 budou mít majitelé takových kotlů povinnost předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností potvrzení o revizi kotle. První revizi si musí nechat provést do posledního prosince roku 2016. Za neuposlechnutí hrozí pokuty.

Špatné spalování nevhodného otopu

Je to problém hlavně menších měst a vesnic: sotva začne topná sezona, v podvečer se nedá otevřít okno, natož vyjít na ulici. Pro čpavý dým a zápach se těžko dýchá, a člověk ani nemusí být astmatik, aby pocítil dýchací potíže. Když bychom někdy v podvečer vyšli na kopec nad menším městem nebo vesnicí, viděli bychom, z kolika komínů rodinných domů se valí dým, který je příčinou zamořování obce.

Ještě horší je situace, když je inverze a dým nestoupá vzhůru – tlak vzduchu jej tlačí dolů, takže se válí mezi domy. Zamoření je nejhorší v podvečerních hodinách, kdy se zatápí. To v kotli hoří i odpadky, které tam majitelé sypou – a hlavně plastové obaly (dobře hoří, tak se jimi zatápí). Z některých komínů se valí takový dým, jako by se v kotli topilo pneumatikami.

Dusící se zbytek vesnice dosud neměl šanci na obranu. Novela zákona o ochraně ovzduší by tomu měla učinit konec.

Revize kotle na tuhá paliva

Do 31. 12.  2016 si majitelé kotlů na pevná paliva – dřevo a uhlí – musí nechat odborně provést revizi kotle. Na zápisu z revize kotle bude mimo jiné označena jeho emisní třída. Zápis – potvrzení – o revizi kotle budou muset v případě požádání předložit pracovníkovi příslušné obce s rozšířenou působností. Když zápis o revizi kotle nebudou mít nebo odmítnou předložit, hrozí jim pokuta až 20 tisíc korun. Pro majitele plynových kotlů se nic nemění, ti už povinnost revize kotle na plyn mají. Revizi kotle na tuhá paliva budou stát kolem patnácti set a budou mít dvouletou platnost.

Jak se bude situace dál vyvíjet?

  1. Už v lednu roku 2014 skončil prodej nevyhovujících kotlů.
  2. V průběhu roku 2016 se musí majitelé kotlů nechat provést revizi. Při revizi by mělo být provedeno i odborné seřízení kotle.
  3. Prvním lednem 2017 začíná povinnost předložit potvrzení o revizi.
  4. V lednu 2018 bude  ukončen prodej kotlů na tuhý paliva, které spadají do třetí emisní třídy.
  5. V září 2022 už budou mít všechny domácnosti – používající kotel na tuhá paliva – povinnost předložit potvrzení, že používají kotel, který patří minimálně do třetí emisní třídy. Když je nepředloží, mohou být pokutovány až padesáti tisíci.
  6. Stejnou pokutu dostanou i ti, kteří budou topit zakázanými palivy, především odpady, uhelnými kaly, plasty, gumou, textilem a podobně.

Čísla jsou varovná

  • Na základě údajů z posledního sčítání lidu se změny v provozování kotlů na tuhá dotkne asi 650 tisíc domácností. Z dat vyplývá, že asi 150 tisíc domácností používá v současnosti kotle vyhovující i do budoucna (tedy třetí či vyšší emisní třídy), zatímco asi 500 tisíc domácností topí v nevyhovujících kotlích.


Související

Váš názor