Domů ZahradaOvoce Řez vinné révy: Pro začátečníky

Řez vinné révy: Pro začátečníky

od jezzina

Pokud již nehrozí větší mrazy, pustíme se do předjarního řezu révy vinné. Při pozdějším řezu by réva příliš „slzela“ a vyčerpávala by se. Řezem dáváme keřům révy tvar a upravujeme jejich růst a plodnost. U každého keře postupujeme individuálně podle odrůdy, stáří a vzrůstu. Po řezu má zůstat na keři jen tolik oček, aby se dosáhlo dobré sklizně kvalitních hroznů i dobrého růstu letorostů.

Řez vinné révy: Postup

Mladé nebo velkou úrodou vyčerpané keře, pokud mají loňské výhonky slabší než osm milimetrů, řežeme krátce a na keři ponecháme méně oček, abychom podpořili růst. U bujně rostoucích keřů zkracujeme naopak výhony méně, aby na nich zůstalo více oček. Stolní odrůdy dávající bohatou úrodu velkých hroznů řežeme většinou na krátké čípky s jedním dvěma očky. Při bujnějším růstu ponecháme některý čípek delší, se třemi až pěti očky, v mimořádně příznivých podmínkách i výhon zkrácený na šest nebo sedm oček.

Po řezu vinné révy má zůstat na keři na jeden metr čtvereční půdorysné plochy připadající na jeden keř:

 1. u velmi plodných stolních odrůd s velkými hrozny šest až osm oček,
 2. u středně plodných osm až 10 oček,
 3. u moštových odrůd 12 až 14 oček.

Ponecháme-li oček víc:

 • bude sice úroda hroznů větší, ale jejich kvalita horší,
 • keře budou méně vitální
 • a budou náchylnější k poškození mrazy během příští zimy.

Jestliže jsou plodná očka silnými mrazy uplynulé zimy poškozena (jsou na řezu zahnědlá), ponecháme na keři úměrně více oček, než je uvedeno.

Delší zkrácené výhonky ohneme po řezu do vodorovné polohy, aby všechna očka vyrašila. Pod delším zkráceným čípkem ponecháme vždy dvouočkový náhradní čípek. Na jaře příštího roku odplozený výhon i s částí starého dřeva odřízneme až po výhony vyrostlé z náhradního čípku. Horní z nich zkrátíme na více oček, aby plodil, spodní výhon opět na náhradní dvouočkový čípek. Po ukončení řezu odhrneme od keřů zem, kterou jsme k nim pro ochranu před mrazy přihrnuli na podzim.

Zimní řez vinné révy

Při zimním řezu odstraňujeme také suché, nemocné a zmrzlé dřevo, zaschlé čípky po řezu v minulém roce, zdřevnatělé úponky, případně zmlazujeme staré dřevo.

Hnojení vinné révy

Kromě správného řezu závisí úspěch pěstování révy i na její dobré výživě.

 • Každý třetí rok hnojíme organickými hnojivy.
 • Pokud jsme na podzim nepoužili chlévský hnůj, nahradíme jej na jaře kompostem v dávce 4-5 kg/m 2 .
 • Potřebu živin doplníme ještě průmyslovými hnojivy, která rozhodíme na kompost, a spolu s ním zapravíme motykou do hloubky 25-30 cm. Na 1 m 2 použijeme po 15 g superfosfátu a síranu draselného a 10-20 g síranu amonného.
 • Místo těchto jednosložkových hnojiv můžeme použít 30-40 g/m 2 plného hnojiva Cererit.
 • V dalších dvou letech, kdy nehnojíme organickými hnojivy, zvýšíme dávky průmyslových hnojiv na dvojnásobek.

Další informace o pěstování vinné révy pro začátečníky najdete ZDE.

Související

Váš názor