Domů Historie Digitalizované gruntovní knihy

Digitalizované gruntovní knihy

od jezzina

O staré gruntovní knihy se soukromá osoba začne zajímat tehdy, kdy se předmětem jejího interesu stane historie vlastního rodu. Do gruntovních a pozemkových knih se zapisovali údaje o převodu a prodeji pozemků a nemovitého majetku a práv a povinností s nimi spojených. Mít tyto údaje v digitální podobě, to velmi usnadní „badatelskou“ práci. Kde se uchovávají digitalizované gruntovní knihy?

Nejdřív restituce, potom rodokmeny

  1. Zájem o majetkové poměry měl první vrchol v raných devadesátých letech. Tehdy  se mohli občané ucházet o navrácení nemovitostí, které jim byly po únoru 1948 komunistickým režimem zabaveny.
  2. Druhá vlna zvýšeného zájmu o minulost a majetkové poměry soukromých osob naší zemi zalila s nástupem trendu vytvořit vlastním úsilím rodokmen svého rodu.

Jestliže někdo ve vytváření rodokmenu vydržel déle než po kulminaci panující módy (rozuměj – módy tvoření rodokmenů), může v čím dál větší míře využít  digitalizovaných archivních dokumentů. Mezi ně patří i staré gruntovní a pozemkové knihy.

Kde se zajímat o gruntovní knihy

Od 15. století do poloviny 19. století se vedly gruntovní knihy. V nich se zachycovaly informace o nemovitém poddanském majetku. Veškeré zápisy prováděla a knihy vedla vrchnostenská kancelář.

Pozemkové knihy

Se zrušením poddanství v roce 1848 došlo k přechodu na tzv. pozemkové knihy, které byly vedeny okresními soudy. V té době už se naši předci stali nejen formálními, ale také skutečnými vlastníky usedlostí.

Záznamy novější a nové

Novější záznamy vedou příslušné katastrální úřady. Lze tam zajít osobně, anebo o záznam písemně pořádat. „Na úřadech jsou zpravidla uloženy pozemkové knihy vedené od roku 1871 do roku 1950, v některých případech až do roku 1964. Na nahlížení do těchto záznamů se vztahuje zákon o archivnictví. To znamená, že knihy nejsou veřejně dostupné a nahlížet do nich můžete pouze s příslušným oprávněním,“ vysvětluje se na webu hledanipredku.cz.

Starší gruntovní a pozemkové knihy jsou uloženy v oblastních archivech. Vedeny byly většinou podle jednotlivých velkostatků či panství. Proto si zájemce musí nejdřív ověřit, ke kterému panství obec, v níž jeho předkové žili, patřila. Gruntovní knihy procházejí postupnou digitalizací a některé jsou dostupné online.

Digitalizované gruntovní knihy

  • Nejlépe je na tom s digitalizací materiálů Zemský archiv v Opavě.
  • Část majetkových záznamů má digitalizován také Státní oblastní archiv v Plzni.
  • Na digitalizaci pracuje a knihy jednotlivých velkostatků do své online badatelny postupně přidává také Státní oblastní archiv v Třeboni.
  • A další knihy pak najdete na webu FamilySearch.Zdroj: hledanipredku.cz

Ilustrační foto: pixabay.com

Související

Váš názor