Domů Historie Gulagy na Sibiři

Gulagy na Sibiři

od jezzina

Gulagy je obecné označené pro pracovní koncentrační tábory na Sibiři, do kterých byli deportováni komunistickému režimu nepohodlní lidé. Těmito tábory “prošly” desítky milionů lidí, mnozí z nich bez návratu. Životní podmínky v táborech byly nelidské. Tábory byl pod jednotnou správou oddělení tajné policie Hlavní správa nápravně-pracovních táborů (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, zkráceceně GULag.) Podle této zkratky vzniklo i obecné pojmenování táborů – gulagy.

Co znamená slovo „gulag“

Hlavní správa nápravně-pracovních táborů, Главное управление исправительно-трудовых лагерей, zkráceceně GULag. Tak se od roku 1932 začal nazývat sovětský systém pracovních a koncentračních táborů, který Lenin a pak Stalin nechávali zejména na Sibiři zřizovat už od dvacátých let. Termín „gulagy“ jako synonymum pro stalinské lágry se rozšířil především díky jednomu z bývalých vězňů, spisovateli Alexandru Solženicynovi, který historii těchto zařízení popsal v knize Souostroví Gulag. Souostroví není v tomto případě míněno v zeměpisném, ale v přeneseném slova smyslu – soustava. Táborů byly tisíce – byly soustředěny do více než 470 táborových komplexů.

Gulagy: Neblahé dědictví dotažené ke zrůdnosti

Koncentrační pracovní tábory a místo vyhnanství na Sibiři nebyl sovětský “patent”. Komunisté jeho základ “podědili” po carském zřízení. V 19. století, v době, kdy ruští obchodníci ovládli Sibiř, měla ruská carská vláda snahu Sibiř kolonizovat. ¨

Pokusy ruských panovníků přesídlit na Sibiř část rolnictva neměly velký úspěch – zemědělství se tu uchytilo jen v několika příznivých krajích a jinak zaniklo. Proto byli ke kolonizaci použiti hlavně trestanci a utečenci. Ze Sibiře se stala obrovská trestanecká kolonie, kam putovali nejen kriminálníci, ale i političtí odpůrci carského režimu, šlechtici, kteří upadli v nemilost, váleční zajatci a posléze i příslušníci odbojných národů (například mnoho Poláků).

Bolševici sibiřskou infrastrukturu zdědili, z trestaneckých kolonií se staly pracovní tábory, pro které se vžilo označení “souostroví Gulag”.

Souostroví GULag

Souostroví GULag. Tak pojmenoval své stěžejní literární dílo Alexandr Isajevič Solženicyn (11. prosince 1918, Kislovodsk – 3. srpna 2008, Moskva).

  • Měl za sebou několik let frontových bojů. Přežil.
  • Pak byl ale bezdůvodně zatčen a dostal osm let “gulagu”. Poznal neuvěřitelnou „muklovskou“ říši, která zabírala větší území než evropská část Sovětského svazu. Přežil je také.
  • Ze zaníceného komunisty se stal kritik a rebel, ale především spisovatel.

Jeho první dílem s tématikou gulagů byl román-povídka Jeden den Ivana Děnisoviče (1962). Vzápětí poté dostal Solženicyn stovky dopisů od bývalých vězňů. Vybral z nich 227 nejvýraznějších svědectví a začal soustřeďovat i další materiál o táborech nucených prací.

Po pádu Nikity Chruščova (1964) byl Solženicyn stále zběsileji napadán sovětskou propagandou jako „veřejný nepřítel“. Byl sledován agenty Výboru státní bezpečnosti a tyto útoky a šikany ještě zesílily poté, kdy mu byla udělena Nobelova cena za literaturu (1970). Propašoval na Západ svá díla a s nimi i rozsáhlou zprávu o sovětských koncentračních táborech (Souostroví GULag).

Milióny lidí na světě tehdy s úžasem četly toto svědectví. Jen v Sovětském Svazu a v zemích východního bloku nesměl nikdo o té hrůze vědět. Po marných pokusech umlčet rebelujícího spisovatele jej v únoru 1974 agenti KGB zatkli a dopravili do Frankfurtu nad Mohanem v západním Německu.

  • Alexandr Solženicyn podal v Souostroví Gulag natolik obšírné a vyčerpávající svědectví o hrůzách sovětského vězeňství, že vzpomínky dalších obětí mohou jeho zkušenost pouze potvrzovat, sotva ji však podstatněji rozšíří.
  • Román Souostroví Gulag změnil svět – pak již nikdo nemohl říkat, že neví, co se v Rusku děje.

Související

Váš názor