Domů Svět Interpol

Interpol

od jezzina

Interpol je mezinárodní organizací kriminální policie, sdružující v současné době 190 členských států. Předchůdcem Interpolu byla Mezinárodní komise kriminální policie, založená roku 1923 ve Vídni. Generální sekretariát Interpolu sídlí ve francouzském Lyonu. Vedle prezidenta stojí v jeho čele také generální sekretář. Česká republika je v Interpolu zastoupena Národní ústřednou Interpolu Praha, která je součástí Policie ČR.

Interpol v České republice

Pozice Národní ústředny Interpolu je v organizační struktuře Policie České republiky nezastupitelná. Interpol vystupuje jako spojovací článek mezinárodní policejní spolupráce. Některé trestné činy přesahují hranice jednotlivých zemí a jsou provázány s organizovaným zločinem. Vznik mezinárodní kriminální policie Interpol je datován rokem 1923, kdy se v boji proti mezinárodnímu zločinu spojilo 17 zemí, mezi nimi i bývalé Československo. Má sídlo ve francouzském Lyonu a dnes spojuje už 190 členských zemí (údaj 2016).

Práce Interpolu

Interpol zprostředkovává koordinaci a součinnost mezi policejními a jinými složkami státu se zahraničím. Nejběžnější je poskytování právní pomoci formou různých dožádání, která jsou zpracována a postoupena jednotlivým útvarům. Stejná služba je poskytována i opačným směrem.

Interpol je kontaktní a zprostředkovací úřad, na druhou stranu však vystupuje jako nedílná součást policie. Má povinnost pomoci i v případě, že se přímo na něj lidé obrátí s žádostí o pomoc. Zpravidla je však musí odkázat na místně příslušné útvary policie.

Pokud má ale problém nějaký mezinárodní prvek, zprostředkuje Interpol pomoc. Normální praxí však je, že například pátrání v zahraničí po osobách, na které byl vydán mezinárodní zatykač, nebo po pohřešovaných lidech si po Interpolu vyžádá nejdříve kriminální policie.

Pražská národní ústředna Interpolu

Pražská národní ústředna Interpolu (Interpol Praha) spolupracuje se všemi 190 členskými státy.

  • Interpol Praha zprostředkovává veškerá dožádání zahraničních policejních složek.
  • Podílí se na činnosti rogačních komisí, což je forma právní pomoci pro zahraniční partnery.
  • V případě, že jiný stát potřebuje provést nějaký právní úkon na našem území, zajišťuje Interpol organizaci této zahraniční návštěvy a její kontakty se státními orgány.
  • Vydává zadržené osoby do zahraničí a koordinuje součinnost a předávání informací ve vztahu k Policii ČR.

Tyto postupy jsou upraveny jednak naším trestním řádem, jednak existuje několik evropských úmluv o mnohostranné spolupráci a s dalšími státy máme uzavřeny dvoustranné dohody.

Český Interpol spolupracuje nejvíce s německými, rakouskými, italskými a polskými kolegy. Jde zejména o případy:

  • obchodu s drogami,
  • finanční kriminalitu,
  • pátrání po osobách,
  • odcizených věcech,
  • uměleckých předmětech
  • a podobně.

Historie Interpolu s úsměvem

Traduje se, že založení Interpolu v roce 1923 předcházela úsměvná příhoda, která se udála v roce 1914. Tehdy prý monacký kníže Albert svolal policejní kongres, protože byl coby záletník okraden prostitutkou. Ta po činu utekla se svým komplicem do Itálie a stala se tak za hranicemi nedopadnutelnou. Proto kníže, rozezlen jejím konáním, pozval na kongres šéfy policií několika evropských zemí, aby se poradili, jak se dostat na kobylku všem lumpům nejen na svém území, a jak je společně pronásledovat a zatýkat i v cizině. A tak byl na světě zárodek Interpolu. Jeho spoluzakladatelem se stalo i Československo.

Související

Váš názor