Domů Rodina Introvert: Charakteristika introvertních osob

Introvert: Charakteristika introvertních osob

od jezzina

Klasifikaci lidí na introverty (orientovaní do svého nitra) a extroverty (orientované na vnější svět) zavedl švýcarský lékař a psychoterapeut Carl Gustav Jung (1875 – 1965). Jungova klasifikace osob je jednou z více klasifikačních metod, které se používají v psychologii, psychiatrii, sociologii a v jiných vědách. Jakákoliv laická klasifikace je zavádějí, takže i posouzení, zda je člověk introvert nebo extrovert by mělo pocházet od odborníků. Nic není tak jednoznačné, jak se na první pohled jeví.

Jak se jeví introverti

Charakteristika

  • Introvert bývá obvykle charakterizován jako člověk zaměřený na události a jevy vnitřního světa. A nemusí se jednat pouze o jeho vlastní svět.
  • Uvádí se, že introverti mají hloubavou, přemýšlivou, do sebe uzavřenou letoru, jejich povaha je odvrací od hmotného světa.
  • Jejich pohled na svět je nedůvěřivý, a to i ve vnějším pohledu (mimice očí).
  • Vůči okolí zaujímají introverti stále jakoby obranný postoj.
  • Svému okolí se jeví jako lidé bez sebedůvěry, se sníženým sebehodnocením.
  • Jejich projevy na veřejnosti bývají obvykle křečovité a neuvolněné.
  • Introverti se jeví jako osoby velice empatické, a tak se velmi často stávají „vrbou“, jíž druzí svěřují své problémy.
  • Bývají mlčenliví, nemají rádi plané řeči.

Známost s introvertem

V mezilidské komunikaci upřednostňují introverti raději nepřímé formy: dopisy, e-maily, chaty, SMS. V citové oblasti jsou nesdílní, například nějaké vyznání lásky od introverta nelze očekávat. Introvert ovšem také nesdělí důvod, jestliže se rozhodl vztah ukončit. A jeho rozhodnutí bývají neměnná, i když by dodatečně sám uznal, že se unáhlil.

Pozor na laická hodnocení

Někdy je ovšem všechno jinak.  I člověk, který se na venek jeví jako veselý, rázný a hovorný, může být v soukromí křehkou a do sebe uzavřenou duší, která se zmítá v osobních pochybnostech a „bere na sebe hříchy světa“, jimiž nesmírně trpí. A na druhou stranu (a to se týká hlavně žen), tichá a nenápadná paní může být ve „svém“ prostředí upovídaná ženština, která na sebe poví vše, a to do nejmenších detailů. Je-li třeba nějakého psychologického posudku, kde je požadována i klasifikace podle Junga, měl by jej vždy vypracovat pouze odborník.

Když je introvertem obchodní partner

Osoba řadící se mezi introverty je rezervovaná, spíše uzavřená, opatrná až nedůvěřivá. Uvažuje analyticky, důkladně, kriticky. Má sklon i k puntičkářství. Zpravidla ví, co chce. Jednání s ní má probíhat spíše v oficiálním tónu a s respektem k jejímu soukromí. Důležitá je pružnost, věcnost, mít dobře podložená fakta. Proto je vhodné se na jednání s tímto typem důkladně připravit. Když se introvertní zákazník domnívá, že prodávající něco zdlouhavě vysvětluje, jednání raději ukončí.

Související

2 komentáře

Anonym 26.3.2022 - 6.28

Je to svatá pravda to co je zde napsáno.

Reply
Anonym 21.7.2023 - 11.21

to snad píšou o mě

Reply

Váš názor