Domů Historie Jan Žižka z Trocnova

Jan Žižka z Trocnova

od jezzina

Jan Žižka je osobností českých dějin, o které se stále mluví. A – upřímně řečeno – laická veřejnost stále tápe, zda byl Jan Žižka hrdina, a nebo (podle některých názorů) „vůdce plenících hord“. Hodnocení činů a významu Jana Žižky se mění, a tak se mění i pohled na Jana Žižku, který je interpretován ve školách dětem a studentům. Jisté je jedno, Jan Žižka byl osobností, kterou v českých dějinách nelze opomíjet. A další potvrzený fakt: Byl jediným ze světových vojevůdců, který nebyl nikdy poražen.

Jan Žižka z Trocnova: Životopis

Zeman Jan Žižka, který se stal později husitským vojevůdcem, se narodil asi v roce 1374 v Trocnově u Borovan, kde jeho rod vlastnil menší zemanský dvorec. Je doloženo, že Trocnov opustil před rokem 1400. Vojenské zkušenosti získal ve svém mládí jako příslušník „divokých“ bojových skupin, které podnikaly výpady proti Rožmberkům. Stal se odbojníkem, člen družiny Matěje Vůdce, jež vedla místní boj proti některým jihočeským feudálům a královskému městu Budějovicím. Není vyloučené, že se zúčastnil bitvy u Grunwaldu. Když vypukly husitské nepokoje, postavil se do řad opozice proti králi Zikmundovi a přidal se na stranu pražanů. Vojenské umění, které ovládal, jej postavilo do čela hnutí.

Slepý husitský vůdce

 • Roku 1416 je doložena jeho slepota na jedno oko.
 • V Praze se Žižka seznámil s učením Jana Husa.
 • Třicátého července 1419 byl přítomen 1. pražské defenestraci a 25. října téhož roku se připojil k oddílům, které obsadily Vyšehrad.
 • Koncem podzimu odešel do Plzně.
 • Na základě dohody opustili 23. března 1420 v počtu asi 400 osob město a zamířili na nově postavený Tábor.
 • Cestou byli 25. dubna napadeni u Sudoměře rytířským oddílem, který díky Žižkovým zkušenostem porazili.
 • Po příchodu do Tábora byl Žižka zvolen za jednoho ze čtyř hejtmanů.
 • Jeho vojenská prestiž stoupla po porážce Zikmundova vojska 14. července 1420 na Vítově hoře.
 • Po smrti Mikuláše z Husi se stal prvním táborským hejtmanem.
 • Kolem poloviny června 1421 při dobývání hradu Rábí utrpěl zranění druhého oka a oslepl úplně.
 • Následovala další vítězství.
 • Na společné výpravě husitských vojsk na Moravu zemřel při obléhání Přibyslavi 11. října 1424.

Žižkovo vojenské umění

Jan Žižka z Trocnova byl mistrem taktiky i strategie, a tak se mu podařilo vytvořit dlouho nepřemožitelné vojsko, které úspěšně bojovalo v řadě bitev proti značné přesile. Patrně za jeho přímé účasti vznikl vojenský řád, který je označován jako Žižkův vojenský řád, a v základních rysech vyjadřuje teze politické a vojenské situace husitského hnutí. Jeho jádrem jsou právě ustanovení týkající se taktiky a strategie husitského boje a organizace armády. V nastolených požadavcích na kázeň byl tvrdý a zavazoval každého člena. Jeho výrazným rysem je na straně druhé naprostá demokratičnost.

Jan Žižka z Trocnova byl jediným ze světových vojevůdců, který nebyl nikdy poražen.

Související

Váš názor