Domů Vztahy Pozvánka na třídní sraz

Pozvánka na třídní sraz

od jezzina

Aby se výroční třídní sraz vydařil, je nutná jasná, pevná organizace. Jasná, přesná a neměnná musí především být pozvánka na třídní sraz. Jaké náležitosti by měla pozvánka na třídní sraz obsahovat?

Kdo třídní sraz svolává?

Zorganizovat třídní sraz není práce pro jednoho člověka, ale na druhou stranu by organizátorů nemělo být příliš, aby se snadno dohodli. Není nutné, aby třídní sraz organizoval někdejší přirozený třídní „vůdce“, dětská hlava kolektivu, uznávaná nebo i v někdejších časech obávaná autorita. Spíš by to měl být člověk organizačně zdatný, pečlivý – a s dostatkem volného času, disponující administrativní technikou a technologiemi. 

Sám by neměl být – proč to neříct otevřeně – mimo jiné i z „alibistických“ důvodů, aby v případě nějakých potíží „nepadala všechna zodpovědnost jen na  jeho hlavu“. Jiné důvody – zajistit vše potřebné, není třeba připomínat.

 • (I když zorganizovat třídní sraz a vše potřebné k tomu, by sama hravě zvládla třeba žena v zaměstnání vykonávající funkci asistentky manažera.)

Neposílat pozvánku ukvapeně

Přípravný kolektiv (tvořený ideálně třemi lidmi) nejprve sestaví hrubou kostru třídního srazu. Tak zvaně ji předjedná. A s  potos ní na pozvánce seznámí spolužáky. Kostra, potažmo pozvánka, musí bezpodmínečně obsahovat: obec, místo, datum, hodinu, finanční náklady + způsob jejich úhrady.

Pozvánka na třídní sraz: Nezbytné údaje

Obec

 • Obec bývá obvykle jasná – město/čtvrť, kde se škola nachází, nebo obec, do níž škola spáduje, spádovala. Druhá možnost (spádování) se týká například speciálních internátních škol, které mohly být zřízeny v nějaké odloučenější lokalitě, a nebo již neexistují (bez nástupnické školy).
  Jestliže se pořadatelům podařilo zajistit návštěvu školní budovy, a je to jisté, mohou tuto skutečnost uvést do programu na pozvánce.

Neměnné datum konání

 • Školní srazy se tradičně konají v kulatá výročí „zániku“ školního kolektivu, tedy ke konci školního roku, k datu maturity, měsíci promoce.
  Důležité: O datu setkání se nepřipouštějí diskuse.
  Zní to nedemokraticky, ale jinak to nejde. Jakmile by se datum změnilo kvůli požadavku jednoho spolužáka, spustí se lavina dalších změn. Proto musí být pozvánka zaslaná s předstihem – třeba půl roku, ale minimálně tři měsíce předem. To platí hlavně pro ty typy třídních srazů, které se konají třeba po deseti letech a kdy jsou spolužáci rozptýleni po celé republice (nebo i na Slovensku). Měsíc předem se pak pošle „připomínka“ konání.
  Jiná situace je u kolektivů ze základních nebo místně působících škol, které se scházejí třeba každým rokem. V takovém případě bude stačit poslat pozvánku měsác dopředu, s upřesněním konkrétního data většinou obvyklé a dohodnuté doby.

Místo společenského setkání

 • Místem je míněn prostor, v němž se bude třídní sraz konat. Nejčastěji to bývají salonky nejbližších restaurací, ale může to bát i jinde: v kulturním (společenském) domě, v nějakém klubovém prostoru společenské organizace, v soukromém objektu. I tato otázka musí být pevně zajištěna ještě před odesláním pozvánky.

Čas a doba trvání třídního srazu

 • Ideální je, když pozvánka na třídní sraz obsahuje rámcový časový harmonogram: hodina setkání, návštěva školy, večeře, promítání filmu/fotografií, společenská zábava, předpokládaný závěr.

Finanční náklady

 • Tak to je velmi choulostivá záležitost, která musí být „do puntíku“ přesně avizovaná. Do finančních nákladů na jednotlivce by měla být započtena:
  cena uvítacího přípitku,
  adekvátní částka za pronájem společenské místnosti,
  květiny pro učitele,
  případně poplatek za prohlídku školy.
  Protože pořadatelé nevědí, kolik spolužáků přijede, je dobré požadovanou částku trochu nadsadit a do pozvánky napsat, že bude na místě provedeno transparentní vyúčtování.
  Sraz lze pořádat i bez finančních nákladů – pořadatelé jen rezervují stůl v restauraci a konzumaci si každý platí sám. I to je dobré v pozvánce uvést, a hlavně tak na srazu opravdu učinit.

Další možné informace

 • Mimořádnou službou, která také může být na pozvánce uvedena, jsou časy spojů do místa konání z nějakého dopravně dostupného místa (z Olomouce, Pardubic, České Třebové, Prahy, Brna…). Třídní srazy se obvykle konají v sobotu, kdy všechny spoje nejezdí.
 • Další nabídkou na pozvánce může být zajištění ubytování za předem uvedenou částku. Možnost ubytování ale musí pořadatelé u provozovatele ubytovacího zařízení předem nezávazně projednat a v případě zájmu hned zabukovat.
  Tato služba ale není moc vděčná. Méně starosti přinese jen připomínka, že má-li někdo zájem o ubytování, jsou tam a tam možnosti – „Vyjednete se sami.“

Co je a co není důležité

Tyto informace, samozřejmě zúžené na nezbytné minimum, by pozvánka na třídní sraz měla obsahovat. To je mnohem důležitější, než si lámat hlavu nad formou – stylistikou či grafickou úpravou. Ba, mnohdy to je právě naopak.

 1. Psát pozvánku „rádoby žertovně“ může způsobit rozpaky příjemců. Jejich zdvižené obočí a zamumlaní: „Proboha…“ Pořadatelé musejí brát v úvahu to, že se spolužáci se změnili, že už nepíšou „holkám a klukům“ ze třídy, ale dávno dospělým lidem. Násilné vtipkování ve stylu Cesty do študákovy duše nemusí každému „sednout“.  Korektně psaný text je korektně přijímán.
 2. Využít služeb nějakého grafického studia (která mají pozvánky na třídní srazy ve svých nabídkách), také není mnohdy moc šťastné, zejména, je-li zároveň požadován poplatek na třídní sraz. Leckterý účastník se snadno domyslí, že se pozvánkou jen (zbytečně) navyšují výdaje, protože je pořadatelský výbor zřejmě neplatí ze svého.
 3. Pro usnadnění vlastní práce by pořadatelé neměli zapomenout napsat přesné datum, do kdy je nutno pozvánku na třídní sraz potvrdit. 

Ilustrační foto: pixabay.com

Související

Váš názor