Domů Historie Římští bohové

Římští bohové

od jezzina

Římští antičtí bohové byli z většiny obdobou bohů řeckých. To se týká především bohů hlavních. Bohové „nižší kategorie“ převzala antika z domácích ochranných božstev a z náboženství Etrusků. Podobně jako bohové řečtí měl i jejich římský ekvivalet „zodpovědnost“ za určitý „resort“, oblast lidského života. I mezi římskými bohy byly vztahy příbuzenské, rodinné a společenské.
Upozornění: Článek má pouze informativní charakter.

Římská antická mytologie

Římská mytologie byla převzata od jiných národů, základ tvoří řecká mythologie (viz samostatný článek). Řečtí a římští bohové sice často tvoří vzájemné protějšky, nejsou však vždy úplně totožní. Je navíc třeba brát v úvahu i to, že mnoho bájí existuje v různých variantách.

Hlavními bohy byli původně řečtí bohové, kteří byli pouze přejmenováni. Římští bohové zpočátku neměli tvář a nebylo dovoleno zpodobňovat je. Lidé s nimi navazovali vztah jen prostřednictvím domácích oltářů a nik vestavěných v domech a v jejich průčelích.

 

Římské jméno

Řecké jméno

Jupiter Zeus
Juno Héra
Mars Arés
Neptun Poseidón
Pluto, Dispater, Orcus Hádés
Bakchus, Liber Dionýsos
Apollo Apollón
Diana Artemis
Proserpina Persefona
Ceres Démétér
Merkur Hermés
Minerva Athéna
Saturn Kronos
Venuše Afrodíté
Vesta Hestie
Vulcanus Héfaistos
Faun Pan
Hercules Héraklés

Římská božstva se dělí do čtyř skupin:

 1. hlavní římští bohové a bohyně
 2. menší bohové a bohyně
 3. Bohové a bohyně převzatí z jiných kultur
 4. Imperiální kult

Hlavní římští bohové

 • Jupiter též Joviš, nejvyšší bůh, společně s Martem a Quirinem se podílí na ochraně Říma
 • Juno, nejvyšší bohyně, ochránkyně manželství, manželka Jupitera
 • Neptun, bůh moří, oceánů a veškerých vod, bratr nejvyššího boha Jova(Jupitera)
 • Pluto též Orcus bůh mrtvých a podsvětí, bratr nejvyššího boha Jova (Jupitera)
 • Proserpina, bohyně smrti a vládkyně podsvětí, manželka boha podsvětí
 • Mars též Maris, bůh války a vojenství, společně s Jovem a Quirinem se podílí na ochraně Říma Guirinus bůh války, společně s Jovem a Martem tvořili trojici hlavních bohů ochraňujících Řím.
 • Adonis, zodpovídá za roční obdobími, milenec bohyně lásky
 • Apollo, bůh slunce hudby
 • Aurora, bohyně jitřního úsvitu
 • Bakchus, bůh vína a radovánek
 • Bellona, bohyně války
 • Boreas, též Aquilo, bůh severního větru
 • Ceres, bohyně zemědělství
 • Daphne, bohyně věštectvi
 • Diana, bohyně lovu
 • Erus též Vulturnus, bůh východního větru
 • Eskulap, bůh léčitelství
 • Faun, též Panus bůh lesa a patron stád
 • Flóra, bohyně jara a rostlin
 • Fortuna, bohyně štěsti
 • Honus, bůh vojenských poct
 • Janus, bůh brán, dveří a vchodů
 • Kupido též Amor, bůh lásky a vášně
 • Lucifer, bůh světla vládnoucí nad Jitřenkou
 • Luno, bohyně měsíce
 • Merkur, bůh obchodu posel bohů
 • Minerva, bohyně moudrosti a řemesel
 • Nona, Decuma a Morta bohyně osudu, sudičky
 • Notus, bůh jižního větru
 • Pomona, bohyně sadů, zahrad a ovocných stromů
 • Portunus, bůh přístavů, ochránce vchodových dveří
 • Priapus, bůh plodnosti
 • Providentia, bohyně prozíravosti
 • Saturn, bůh zemědělství a sklizně
 • Sol, bůh slunce
 • Somnus, bůh spánku
 • Spes, bohyně naděje
 • Tellus též Terra Mater, bohyně země
 • Tiber říční bůh, pod jeho vliv spadala hlavně řeka Tibera
 • Tibertas, bohyně zosobňující svobodu
 • Uran též Caelus, bůh nebes
 • Venuše též Kypris, bohyně lásky a krásy
 • Vertumnus, bůh ročních období, rostlin, zahrad a ovoce
 • Vesta, bohyně rodinného krbu
 • Victoria, bohyně vítězství
 • Voltumná, bohyně bdějící nad novorozenými dětmi
 • Vulcanus, bůh kovářů a ohně,
 • Zephyrus, bůh západního větru

Nižší římští bohové

 • Clementia, nižší bohyně vlídnosti a laskavosti
 • Furie, tři bohyně pomsty a kletby
 • Gracie, tři bohyně půvabu
 • Lactanus, nižší bůh úrody
 • Mutinus plodnosti, vzýván ženami toužícími po dítěti
 • Múzy, devět bohyň všeho umění
 • Pomitor, zemědělství
 • Potina, nižší bohyně, ochránkyně novorozenců
 • Silvanus, nižší bůh lesů a stád, ochránce sadů a vinohradů
 • Sors, nižší bůh štěstí
 • Spiniensis, nižší bůh zemědělství odpovídající za prořezáváním trnitých keřů
 • Sterculius, nižší bůh zemědělství odpovídající za hnojením polí
 • Ubertas, nižší bůh zemědělství
 • Vervactor, nižší bůh zemědělství odpovídající za oráním půdy
 • Vigitanus, nižší bůh cest a porodů

Související

Váš názor