Domů Vztahy Žádost o rozvod

Žádost o rozvod

od jezzina

Jestliže je manželství v neudržitelném rozkladu a vztahy mezi manželi se jeví být nenapravitelné, mohou manželé požádat o rozvod. Rozvod manželství je upraven tak zvaným Novým občanským zákoníkem. Jestliže se alespoň jeden z manželů rozhodne, že podá žádost o rozvod, měl by si znění zákona přečíst. Zákony v plněném znění jsou snadno k dohledání na internetu. Manželství se rozvádí soudní cestou, proto se žádost o rozvod podává k okresnímu soudu.

Rozvod je složitější než svatba

Jestliže se rozhodneme pro rozvod, musíme nejdřív zjistit, jaké jsou možnosti rozvodu a co je k rozvodu manželství třeba. Rozvod manželství se řídí zákonem číslo 89/2012 Sbírky, občanského zákoníku (tak zvaný Nový občanský zákoník), díl 5 Zánik manželství, § 754 Rozvod manželství a paragrafy následující. To je velmi důležitá informace. Když někdo hledá na internetu rady, typu „jak na rozvod“, narazí na množství stránek, v nichž je popisován postup při rozvodu podle zastaralých právních úprav platných do konce roku 2013. Od 1. ledna 2014 platí tak zvaný Nový občanský zákoník, který oproti dřívějšímu mnohé změnil.

Poradí jenom odborník

Jestliže člověk, přející si rozvod, usoudí, že je čtení textu zákona nad jeho síly, je třeba odborně se poradit. Nikoliv ale s kamarádkou (okolnosti každého rozvodu jsou jiné), nýbrž s advokátem.

Komerční advokát zabývající se rozvody je pro někoho drahý. V takovém případě lze využít bezplatných nebo jen symbolicky placených služeb v občanských právních poradnách. Tyto poradny jsou zřízeny v každém okresním a krajském městě. Buď fungují jako samostatná – obvykle nezisková – organizace, a nebo je provozují organizace provozující v městě sociální službu. Mohou to být různá centra sociálních služeb, oblastní charity a podobně. Do občanské právní poradny je třeba se předem objednat: buď tam zajít a domluvit se na termínu schůzky nebo poslat e-mail. Telefonická domluva je také možná, ale v předrozvodovém rozrušení se na obsah telefonátu může zapomenout a v e-mailu je termín, čas a požadované věci uchovány. V právních poradnách pracují kvalifikovaní právníci. Pomohou se vším, jen nemohou zastupovat u soudní při.

Formulace žádosti o rozvod

Pro žádost o rozvod neexistuje žádný formulář, ale třeba napsat jej tak zvaně „z ruky“ – vlastními slovy. Na internetu jsou ale k dohledání vzory, podle kterých lze vlastní žádost o rozvod napsat. Žádost o rozvod se podává formou žaloby.

  1. Žádost o rozvod podáváme místně příslušnému okresnímu soudu, to znamená k soudu, do jehož působnosti patří naše místo bydliště (obou manželů, a nebo jednoho z nich). Do záhlaví žaloby musíme název soudu uvést.
  2. Žalobu podáváme na podatelně (necháme si potvrdit kopii) nebo pošleme doporučeně poštou (máme doklad). Nelze poslat e-mailem.
  3. Při podání žaloby (žádosti) musíme zaplatit soudní poplatek. Zaplatit můžeme „hotově“ – což znamená přiložením kolku, a nebo převodem na číslo účtu soudu. Když soudní poplatek nezaplatíme, soud nás k zaplacení vyzve – bez zaplacení nezačne případ projednávat. V odůvodněných případech hmotné nouze může být poplatek snížen. Když žalobu stáhneme, bude nám navracen.
  4. V žalobě (žádosti o rozvod) musí být správně uvedena osobní údaje obou manželů a jejich dětí: jména, příjmení, data narození (raději i rodná čísla), adresy trvalého bydliště.
  5. K žádosti o rozvod přikládáme kopii oddacího listu a rodné listy nezletilých dětí.
  6. V žalobě musí být konkrétně uvedeno, že se domáháme rozvedení manželství a že žádáme soud o vynesení rozsudku o rozvedení manželství.
  7. Na žádosti o rozvod musejí podpisy obou manželů a datum, kdy byla žaloba podána.

Sporný rozvod manželství

Komplikovanější je situace, když jeden z manželů odmítne žádost o rozvod podepsat. Pak bude rozvod probíhat jako tak zvaně sporný. Navrhovatel musí v žalobě pro potřeby posuzování uvést všechny příčiny (důvody a skutečnosti), proč je z jeho pohledu manželství trvale rozvráceno. Jestliže je návrh (žaloba) na rozvod v rozporu se zájmy nezletilého dítěte, může se stát, že manželství rozvedeno nebude.

  • Právě pro tyto případy je nanejvýš vhodné před rozvodem fundovanou právní pomoc vyhledat. Právník (advokát nebo pracovník právní poradny) pomůže také s návrhem majetkového vypořádání.

Související

Váš názor