Domů Svět Schengenský prostor

Schengenský prostor

od jezzina

Schengenský prostor se nazývá území evropských států spojených vzájemnou smlouvou – Schengenskou dohodou. Na jejím základě mohou lidé volně a kdekoliv překračovat hranice mezi členskými státy a nemusejí se podrobovat hraniční kontrole. Schengenský prostor není totožný s územím Evropské unie a členské státy Schengenu nemusejí být členy Evropské unie, a naopak. Česká republika byla mezi členské země Schengenu přijata v roce 2007. Schengenský prostor je v současné době (2015) tvořen 26 státy: dvaadvaceti členskými státy EU, a dále Norskem, Islandem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem.

Schengenská smlouva podepsaná na lodi

Proč právě Schengen? Prostor získal název po vesnici Schengen v Lucembursku, kde byla 14. června 1985 podepsána mezistátní dohoda. Nebyl tam hotel ani pošta, bývalý klášter byl zchátralý, smlouvu nebylo kde podepsat. Nakonec se našlo symbolické řešení. Loď v mezinárodních vodách na hraniční řece Moselle.

Schengen se tak stal jednou z nejznámějších obcí nejen Lucemburska, ale také celého světa. Z události žije vesnice dodnes. Připomíná ji pomník na břehu řeky, místo se stalo atraktivní pro turisty z celého světa.

 • Není bez zajímavosti připomenout, že akci tehdy vyvolali nespokojení řidiči kamionů. Ti si totiž v osmdesátých letech stěžovali na zdržování na německo-francouzských přechodech.

Zakládající země

Zakladatelů schengenského prostoru bylo pět – Francie, Německo, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko. V devadesátých letech se Schengen dál rozšiřoval, připojily se Itálie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Island a Norsko.

Schengenský prostor: Přesně daná opatření

Schengenský prostor se z hlediska průběhu evropské integrace vyznačoval několika specifiky – byl například prvním projektem v historii Společenství, do něhož nebyly zapojeny všechny členské země a na němž se nepodílela komise.

 • Zakládající státy Schengenu už měly zkušenosti se vzájemnou spoluprací v oblasti hraničních kontrol. Zavázaly se postupně odstranit hranice mezi sebou a přispět tak k volnému pohybu osob a zboží.
 • Vytvoření schengenského prostoru bylo považováno za testovací laboratoř spolupráce v jinak velice citlivých oblastech vnitra, justice a policejní činnosti.
 • Na Schengenskou dohodu, která nepodléhala ratifikaci a vstoupila v platnost téměř bezprostředně po svém podpisu, navázala takzvaná Schengenská prováděcí úmluva z 19. června 1990. Byla už dokumentem s řadou přesných definic a konkrétních opatření. Definovala už pojmy jako například vnitřní a vnější hranice, žádost o azyl nebo povolení k pobytu.
 • Země Schengenu zavedly společnou vízovou politiku, jsou domluveny na účinných kontrolách na svých vnějších hranicích. Jejich vnitřní hranice v podstatě neexistují.
 • Na omezenou dobu je však možné kontroly obnovit – v případě, kdy by si takové řešení vyžádalo zachování veřejného pořádku nebo bezpečnost v jednotlivých zemích.
 • Schengenský prostor není automaticky rozšířen na všechna zámořská území členských států EU.

Členské státy Schengenské dohody

 1. Belgie
 2. Česká republika
 3. Dánsko
 4. Estonsko
 5. Finsko
 6. Francie
 7. Island
 8. Itálie
 9. Lichtenštejnsko
 10. Litva
 11. Lotyšsko
 12. Lucembursko
 13. Maďarsko
 14. Malta
 15. Německo
 16. Nizozemsko
 17. Norsko
 18. Polsko
 19. Portugalsko
 20. Rakousko
 21. Řecko
 22. Slovensko
 23. Slovinsko
 24. Španělsko
 25. Švédsko
 26. Švýcarsko

(údaje k 6/2015)

Související

Váš názor