Domů Svět Mapa Evropy

Mapa Evropy

od jezzina

Evropa je sice jeden ze světadílů, ale samostatným kontinentem v pravém slova smyslu není. Je spolu s asijskými státy součástí tak zvané Eurasie. Je sice rozlohou druhý nejmenší světadíl, ale také druhý nejzalidněnější. Evropa je někdy nazývána kolébkou západní kultury či civilizace.

Poloha Evropy na globu Země

Evropa leží na severní respektive východní polokouli. Má ze všech světadílů nejčlenitější pobřeží. Evropa je v kontextu zeměkoule poměrně malá, pokrývá přibližně sedm procent zemského pláště. Je však hustě zalidněna, žije v ní asi 742,5 milionu obyvatel, což je asi 9,6 procenta z celkového počtu lidí na světě.

  1. Na východě hraničí s Asií, s níž společně pokrývá tak zvanou Eurasii.
  2. Na severu sahá Evropa k severnímu polárnímu kruhu a končí Severním ledovým oceánem.
  3. Ze západu Evropu omývá Atlantský oceán.
  4. Jižní hranici tvoří pobřeží Středozemního a Černého moře a spojující průplavy.

Povrch Evropy

Povrch Evropy je značně různorodý. V porovnání s jinými kontinenty se na relativně malém území pestře střídají pohoří, vrchoviny a převládající nížiny. Nejnižší místo Evropy leží u Kaspického moře a je 28 metrů pod hladinou moře. Nejvyšším bodem Evropy je vrchol podle některého dělení Elbrus na Kavkaze (5642 m. n. m.). Někdy je ale Elbrus řazen už do Asie, takže podle této teorie je nejvyší horou Evropy alpský Mont Blanc (4807 m. n.m.).

Vodstva Evropy

Evropa je hustě zavodněna. Nejdelší řeka je Volha, dalšími v pořadí Don, Dněpr a Dunaj. Většina evropských řek (80 procent) spadá úmořím k Atlantskému oceánu, 20 procent odvádí vody do Kaspického moře, které nemá odtok, a tak je někdy označováno za největší jezero se slanou vodou. Množství vody závisí na ročním období:

  • ve střední, východní a severní Evropě je v řekách nejvíc vody na jaře (tání),
  • v západní a jižní Evropě v zimě
  • a ve vysokých horách v létě.

Evropská jezera mají většinou ledovcový původ. Největší z jezer leží na území Ruska: Ladožské a Oněžské.

Evropská geografická nej-

Nejvyšší hory Nejdelší řeky
Elbrus 5642 m n. m., Kavkaz Volha (Rusko) 3534 km
Mont Blanc 4807 m n. m., Savojské Alpy Dunaj  2857 km
Monte Rosa  4634 m n. m., Penninské Alpy Ural (Rusko, Kazachstán) 2428 km
Dom 4545 m n. m., Valaiské Alpy Dněpr (Rusko, Bělorusko, Ukrajina) 2200 km
Weisshorn 4505 m n. m., Valaiské Alpy Don (Rusko) 1950 km
Matterhorn 4478 m n. m., Penninské Alpy Kama (Rusko) 1805 km
Dent Blanche 4357 m n. m., Valaiské Alpy
Grand Combin 4314 m n. m., Valaiské Alpy Největší jezera
Finsteraarhorn 4274 m n. m., Bernské Alpy Ladožské jezero (Rusko) 18 130 km²
Aletschhorn 4195 m n. m., Bernské Alpy Oněžské jezero (Rusko) 9616 km²
Vänern (Švédsko) 5650 km²
Nejvyšší činné sopky Saimaa (Finsko) 4377 km²
Etna 3329 m n. m., Sicílie
Beerenberg 2277 m n. m., Jan Mayen
Askja 1510 m n. m., Island
Hekla 1491 m n. m., Island
Vesuv 1277 m n.m., Itálie
Stromboli 926 m n. m., Liparské ostrovy
Théra 584 m n. m., Řecko

Související

Váš názor