Domů Svět Suezský průplav

Suezský průplav

od jezzina

Suezský průplav, kanál přetínající relativně úzký „krček“ pevniny mezi africkým a asijským kontinentem, je významným stavebním počinem, který zásadně změnil vývoj námořního obchodu a cestování. Suezský průplav je používán od roku 1869, třebaže v historii průplavu byla léta, kdy byl z důvodů mezinárodních konfliktů uzavřen. V současné době je možno Suezský průplav překonat i pozemními dopravními prostředky.

Suezský průplav je neutrálním územím pod britským dohledem.

Suezský průplav zkrátil lodní cesty

Myšlenkou vytvořit vodní cestu mezi Středozemním a Rudým mořem se pozemní stavitelé zabývaly už od dávnověku. Staroegyptské pokusy využít tok Nilu byly neúspěšné – každoročními nánosy byl plavební kanál nestále zanášen. Zkrácení námořní cesty do Asie zajímalo v novověké historii například francouzského vojenského a válečného stratéga Napoleona Bonaparte. Spojnice mezi Středozemním a Rudým mořem znamenala i spojení mezi světovými  oceány – Atlantickým a Indickým. Pro námořní lodě by znamenala nesrovnatelné zkrácení cesty z Evropy do Asie, protože do té doby musely lodě obeplouvat africký kontinent kolem mysu Dobré naděje (Cap Good Hope) na jihu Afriky (nejjižnější bod kontinentu je Střelkový mys).

Stavba kanálu

Projekt prokopání plavebního kanálu dostal konkrétní podobu v první polovině 19. století, když byla na popud francouzského diplomata a později konzula Ferdinanda Lessepse vypracována podrobná studie. Na rozdíl od Bonapartových zeměměřičů bylo zjištěno, že je úroveň obou moří stejná. Což znamenalo jednodušší práci – bez zdymadel. Rakouský projektant Alois Negrelli vypracoval pro Lessepse podrobný stavební plán. Egyptský místokrál udělil Lessepsovi koncesi na stavbu (později si i koupil 44procentní podíl ve stavební společnosti). Grandiózní mezinárodně investovaná stavba započala roku 1857 a trvala jedenáct let a oproti původnímu rozpočtu se dvojnásobně prodražila. Slavnostní otevření Suezského průplavu se za velké slávy konalo 17. listopadu 1869.

Lodí, po silnici i železnicí

  • Původní délka Suezského průplavu byla 162,25 kilometru a jeho hloubka činila osmnáct metrů.
  • V současné době měří 193,3 kilometru a je dvacet metrů hluboký.
  • Počátkem 80. let minulého století začaly práce na výstavbě pozemního spojení mezi oběma přístavy kanálu. Pod Suezským průplavem byl prokopán podvodní tunel, který musel být po devíti letech zabezpečen proti průsakům (nový vnitřní „tubus“).
  • Nad Suezským průplavem bylo koncem tisíciletí zrealizováno vedení elektrického proudu.
  • A v roce 2001 by zprovozněn závěsný silniční most.
  • Suezský průplav lemuje železniční trať, která přechází kanál po na světě nejdelším otočném mostě.

Suezský průplav: Neutrální území

Podle Konstantinopolské smlouvy z roku 1888 je Suezský průplav neutrálním územím pod britským dohledem. Všechny lodě by měly mít možnost kanálem proplouvat, a to v době míru i války. Tato dohoda nebyla vždy dodržována. V dobách válečných konfliktů byl Suezský průplav i několikrát uzavřen (nejdéle od roku 1967 do roku 1975).

Foto: sxc.hu

Související

Váš názor