Domů Vztahy Volno na svatbu

Volno na svatbu

od jezzina

Je společenským zvykem mluvit o svatebním dni jako o dni šťastném. To se ovšem nevylučuje se skutečností, že se jedná i o den hektický. A čím větší svatba, tím víc starostí. Není proto divu, že si nejen snoubenci, ale dost často i někteří svatebčané berou před svatbou dovolenou, aby měli dost soukromého času na všechny přípravy. V této situaci se nabízí otázka, zda tato situace není ošetřena nějakým zákonem, který by svatebčanům umožnil čerpat pracovní volno s náhradou mzdy. Je svatba důvodem k pracovnímu volnu? Kdo je může čerpat? A jak to je s náhradou mzdy?

Svatba je překážka v práci

Za jistých okolností to může znít až komicky, ale svatba je překážkou v práci. Dokonce nepřekonatelnou, alespoň pro oba protagonisty. Tak je to zakotveno v nařízení vlády číslo 590/2006 Sbírky, kterým je stanoven okruh a rozsah důležitých osobních překážek v práci, při nichž přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.

V našich kulturních a společenských podmínkách je svatbám přáno. Aby se svatby mohla bez problémů zúčastnit i nejbližší rodina snoubenců, náleží volno na svatbu i některým svatebčanům. Volno na svatbu podle zákona náleží všem, kteří jsou v zaměstnaneckém a služebním poměru.

I když ne vždy s náhradou mzdy, kterou – pro úplnost – v případě svatby hradí zaměstnavatel.

Volno na svatbu pro nevěstu a ženicha

Ženich a nevěsta mají nárok na dva dny volna na vlastní svatbu.

  1. Jeden den z toho je určen na den svatebního obřadu,
  2. druhý ze dvou volných dní je možno vyčerpat v jiný den (po dohodě se zaměstnavatelem).

Náhrada mzdy je ale možná jen pro jeden den, v druhý den se jedná o volno neplacené. Jestliže se svatba koná v pracovní den, například v pátek, mají snoubenci nárok na den volna ve čtvrtek a v pátek, respektive v pátek a v pondělí.

Když se ale obřad koná v sobotu, kdy snoubenci do práce nechodí, nemohou výhody dne volna na obřad využít a čerpají tak jen jeden (vlastně „druhý“) volný den, který však budou mít zaměstnavatelem uhrazen.

Tento den volna ale nemusí předcházet nebo následovat po dni obřadu. Po domluvě se zaměstnavatelem jej lze vyčerpat i jindy – například pro účely zařizovaní svatebních formalit a podobně.

Rodiče, děti, svědci a další svatebčané

  • Aby se svatby mohli zúčastnit nejbližší příbuzní snoubenců, je zákonem umožněno rodičům snoubenců čerpat jeden den volna s náhradou mzdy.
  • Když se pracující potomci chtějí zúčastnit svatby svých rodičů, mají rovněž nárok na jeden den pracovního volna, ale bez náhrady mzdy.

Volno je poskytováno v den konání svatby, takže je prakticky mohou využít jedině tehdy, když se svatba koná v pracovní den, a nebo jestliže mají pracovní dobu určenou i na sobotu. Den předem nebo den poté volno čerpat nelze.

Ostatní svatebčané, a to ani blízcí příbuzní (sourozenci, tety, strýcové, prarodiče) žádné pracovní úlevy nemají.

  • Nárok na volno nemají ani svatební svědkové. Ti musejí využít jiné formy pracovního volna – nejčastěji to je dovolená, aby mohli tak důležitý akt osvědčit. Vzhledem k důležitosti přítomnosti svědka na svatbě je proto nutné si toto volno předem včas zajistit.

Ilustrační foto: Freeimages.com

Související

Váš názor